W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Rewitalizacja stacji uzdatniania wody w Padwi Narodowej

W związku z podjętymi działaniami dotyczącymi zabezpieczenia Gminy Padew Narodowa przed skutkami suszy i niedoboru wody przeznaczonej do spożycia dla mieszkańców, Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych prowadzi aktualnie prace ukierunkowane na usprawnienie funkcjonowania istniejącej stacji uzdatniania wody pod względem ilości i jakości wody przekazywanej do gminnej sieci wodociągowej polegające na: 

 • Kontrola studni głębinowych i pomp pod kątem stopnia ich zużycia, wydajności, ciśnienia, wysokości zwierciadła statycznego i dynamicznego wody,
 • Wykonanie projektu i uzyskanie niezbędnych zezwoleń na odwiercenie otworów zastępczych dla aktualnie funkcjonujących studni głębinowych S1A, S2A, S3, S4, S5 i S6,
 • Inspekcja i czyszczenie hydrodynamiczne rurociągów wody surowej pomiędzy studniami głębinowymi  a Stacją Uzdatniania, w celu wypłukania zalegających na ściankach rurociągów osadów związków żelaza i manganu, ograniczających średnicę i prędkość przepływu wody
 • Inspekcja i ekspertyza stanu filtrów, złóż filtracyjnych, głowic, dysz dystrybucyjnych i zaworów wielodrogowych – zrealizowana pod bezpośrednim nadzorem technologa z firmy FUNAM,
 • Kompleksowe czyszczenie i konserwacja filtrów pierwszego stopnia filtracji (usuwających związki żelaza z wody surowej).
 • Płukanie sieci wodociągowej w celu usunięcia osadów z żelaza i manganu zalegających na ściankach rur, powodujących zmętnienie wody przy zmianach ciśnienia i prędkości przepływu wody w sieci 

Prowadzone prace realizowane są przy pełnym zaangażowaniu sił i środków Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej, jednak konieczność zapewnienia nieprzerwanej dostawy wody dla mieszkańców, oraz czas potrzebny na dezynfekcję remontowanych elementów technologicznych, uniemożliwia szybkie wykonanie prac. 

Niezależnie od prowadzonych remontów, podjęto rozmowy z przedstawicielami firmy „Funam” z Wrocławia – projektanta i wykonawcy istniejącego obiektu – nad możliwościami modernizacji stacji pod kątem zwiększenia jej przepustowości w przyszłości, zmierzające do: 

 • Opracowanie koncepcji modernizacji obiektu w celu zwiększenia jej mocy produkcyjnej wody uzdatnionej o ok 50% – P. Henryk Sobociński „FUNAM”,                                      
 • Sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej na wykonanie kolejnych studni głębinowych i rurociągów przesyłowych wody surowej,
 • Wykonanie pełnej dokumentacji modernizacji stacji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami.

Wstępnie określony kierunek rewitalizacji obiektu obejmował będzie::

 • wykonanie zbiornika wody surowej z układem wstępnego napowietrzania i odbioru osadów powstałych w procesie utleniania związków żelaza i manganu,
 • wykonanie instalacji hydraulicznej pompy przewałowej, podającej wodę ze zbiornika do mieszaczy wodno-powietrznych i dalej na filtry I i II stopnia filtracji,
 • rozbudowa hali technologicznej o 3 zestaw filtrów I i II stopnia filtracji,
 •  wykonanie 2 lub 3 nowych studni głębinowych wraz z rurociągami i instalacją zasilająco pomiarową,
 • zakup nowego agregatu prądotwórczego o mocy 80 – 100 kW,
 • wymiana wyeksploatowanej instalacji technologicznej na istniejącej hali filtrów, 
 • wymiana  instalacji AKPiA, 
 • wymiana zestawu hydroforowego,

Pełen zakres niezbędnych do wykonania prac możliwy, będzie do określenia po dalszych konsultacjach i wizji lokalnej na obiekcie pracowników działu projektowego firmy „FUNAM”.

e-leclerc-mielec
Navi

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa