W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Rok szkolny w dobie pandemii. Uczniowie w przyłbicach

Już 1 września uczniowie powrócą do nauki w trybie stacjonarnym. Kwestiom związanym z bezpieczeństwem młodzieży oraz organizacją zajęć lekcyjnych w nowej rzeczywistości poświęcone zostały spotkania zorganizowane w bieżącym tygodniu w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła spotkał się z dyrektorami szkół ponadpodstawowych. W zebraniach uczestniczył także Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mielcu Grzegorz Burek, Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Mielcu Grzegorz Piechota oraz Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Mielcu Ryszard Krawiec.

Podczas spotkań przeanalizowano wytyczne i rekomendacje wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz wypracowano optymalne dla poszczególnych placówek rozwiązania – uwzględniające m.in. ich specyfikę czy warunki lokalowe. Konsultowano je, drogą wideokonferencji, z Podkarpackim Kuratorem Oświaty Małgorzatą Rauch oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym Adamem Sidorem.

Wracamy do stacjonarnego modelu nauki

Podstawowym modelem kształcenia od 1 września br. ma być nauka stacjonarna w szkołach.

Jeśli pojawi się sytuacja zagrożenia, możliwy będzie również model mieszany. Dyrektor szkoły, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i na podstawie pozytywnej opinii sanepidu, będzie mógł zdecydować o podzieleniu uczniów na grupy uczące się w tradycyjnej formie oraz te, które naukę będą kontynuować zdalnie.

Jedna spośród placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mielecki, wdrożyła procedury służące wprowadzeniu hybrydowego tj. mieszanego modelu nauczania, zwracając się o zgodę do organu prowadzącego i wydanie w tej sprawie opinii do Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody. Procedura opiniowania przez inspektora sanitarnego jest w toku, a ostateczna decyzja będzie należeć do dyrektora szkoły.  

Co zmieni się w szkołach? 

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS do szkoły uczęszczać będą mogli tylko uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, nieposiadające wśród domowników osób przebywających na kwarantannie czy w izolacji. Zdrowi powinni być także opiekunowie przyprowadzający i odbierający uczniów ze szkoły.

Uczniów, a także nauczycieli i pracowników szkoły obowiązywać będą ogólne wytyczne GIS dotyczące zasad higieny tj. częste mycie i dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, zachowanie dystansu społecznego czy  stosowanie środków ochrony osobistej.

Powiat zakupi przyłbice dla uczniów

– Bardzo cenna i istotna rekomendacja, która pojawiła się na wczorajszym spotkaniu z dyrektorami szkół dotyczyła możliwości korzystania z przyłbic także w czasie zajęć lekcyjnych – podkreśla Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła. Rozwiązanie to pozytywnie zaopiniował Powiatowy Inspektor Sanitarny Grzegorz Burek. – Również w naszej opinii, jako organu prowadzącego, stosowanie przez uczniów przyłbic będzie elementem istotnie podnoszącym ich bezpieczeństwo. Dlatego też zadecydowaliśmy, że w każdej szkole, w której dyrektor zdecyduje się na wprowadzenie tego rozwiązania, dokonamy refundacji zakupu przyłbic dla wszystkich uczniów i pracowników – dodaje wicestarosta.

Ze wstępnych szacunków wynika, że z możliwości refundacji zakupu przyłbic skorztystają wszystkie powiatowe szkoły ponadpodstawowe. Oznacza to, że samorząd zrefunduje zakup około 7000 sztuk przyłbic za kwotę ok. 85 tys. złotych.

Zobacz też...