W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec
fratelli
Image default
Galerie Informacje

Rotacyjne szkolenia żołnierzy w stałych rejonach odpowiedzialności [FOTO]

W miniony weekend prawie 1,5 tys.  terytorialsów ćwiczyło na terenie Podkarpacia.

Z tego ok. 160 terytorialsów zaangażowanych było w niesienie pomocy placówkom medycznym, kombatantom i seniorom oraz policji w zakresie prowadzenia monitoringu kwarantanny.

W dalszym ciągu także nasze zespoły medyczne pobierają wymazy na terenie województwa.

W ostatnich miesiącach działalność 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej ukierunkowana jest stricte na zwalczanie wirusa SARS-CoV-2. Jednak nie wstrzymaliśmy całkowicie szkolenia. Prawie w każdy weekend w ramach szkolenia podtrzymującego nasi żołnierze doskonalą kompetencje specjalistyczne, jak również ćwiczą współdziałanie
z innymi służbami. Nie inaczej było w ostatni weekend lutego, kiedy to prawie 1,5 tys. żołnierzy
z Podkarpackiej Brygady prowadziło zajęcia taktyczne i bojowe w wyznaczonych rejonach odpowiedzialności. Szkolili się żołnierze z rzeszowskiego, niżańskiego i jarosławskiego Batalionu Lekkiej Piechoty.

Z 27 na 28 lutego żołnierze leżajskiej kompanii wchodzącej w skład 32 Batalionu Lekkiej Piechoty z Niska odbyli szkolenie dzienno – nocne w stałym rejonie odpowiedzialności.
W pierwszym etapie ćwiczenia w sobotę rano każdy z trzech plutonów wykonał przemieszczenie marszem ubezpieczonym po wyznaczonych trasach z Niska do rejonu ześrodkowania w Brzózie Królewskiej. W kolejnych etapach szkolenia żołnierze uczyli się organizować zasadzki, punkty obserwacyjne, jak również prowadzili rozpoznanie terenu.
W czasie ćwiczeń używano środków pozoracji. Zajęcia zakończono mszą polową przeprowadzoną przez kapelana  niżańskiego batalionu.

– forma szkolenia w stałym rejonie odpowiedzialności kompanii w istotny sposób je urealnia
i bardzo pozytywnie wpływa na społeczne uznanie. Umożliwia również przeprowadzenie zajęć w naturalnych warunkach, w których doskonalimy przedsięwzięcia taktyczne, jak również  proces dowodzenia. Żołnierze z dużym entuzjazmem podejmują wyzwania udziału
w ćwiczeniach w ich rodzinnych miejscowościach – podkreślił ppor. Mateusz Muzolf dowódca leżajskiej kompanii

***

Wojska Obrony Terytorialnej współdziałają z wojskami operacyjnymi. Misją WOT jest obrona
i wspieranie lokalnych społeczności. Do głównych zadań w czasie pokoju należy m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych. W czasie wojny WOT będzie wspierał wojska operacyjne w strefie działań bojowych. 

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Prezentacja Zastępców Prezydenta Miasta Mielca [VIDEO]

Wiadomości Mielec

Światowy Dzień Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane [FOTO]

Wiadomości Mielec

Niedźwiedź pojawił się w powiecie mieleckim

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa