W Cieniu Jupiterów Mielec
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Rowerem z Gawłuszowic do Jasła

Starosta mielecki Stanisław Lonczak omawiał możliwości współpracy samorządu Powiatu Mieleckiego ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki.

Udział w spotkaniu – zorganizowanym zdalnie, w formie wideokonferencji – wzięli m.in.: Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Andrzej Czernecki, a także starostowie: dębicki Piotr Chęciek oraz jasielski Adam Pawluś – reprezentujący samorządy aktywnie współpracujące ze związkiem.

Do związku należą łącznie 22 samorządy z województwa podkarpackiego i małopolskiego. Ich wspólnym celem jest podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu środowiska – w przekonaniu, że czyste środowisko warunkuje rozwój regionu i przyczynia się do poprawy jakości życia jego mieszkańców.

– Związek wyraził zainteresowanie współpracą z Powiatem Mieleckim w zakresie realizacji projektów z unijnym dofinansowaniem. Podczas spotkania, które odbyło się w piątek, 12 marca, omówiliśmy więc dostępne formy współdziałania oraz możliwe do realizacji zadania – tłumaczy Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak. – Jednym z ciekawszych projektów, który dzięki tej współpracy mógłby się urzeczywistnić, jest budowa ścieżek rowerowych i rowerowo-pieszych na koronie wałów Wisłoki – prowadzących od Jasła aż do Gawłuszowic w powiecie mieleckim, a dalej, wałami wiślanymi, do Baranowa Sandomierskiego. W ramach przynależności do związku istnieją też możliwości współpracy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego czy promocji lokalnych produktów – wymienia starosta.

Związek działa jak centrum usług wspólnych, starając się jak najbardziej odciążyć lokalne samorządy i przyjmując na siebie część działań, w tym działań inwestycyjnych oraz związanych z pozyskiwaniem funduszy czy koordynacją projektów.

Wartość projektów zrealizowanych dotychczas przez związek sięga ponad 511 milionów złotych. Kwota ta obejmuje m.in. budowę kanalizacji, wodociągów i oczyszczalni ścieków; instalację kolektorów słonecznych, instalacji solarnych i fotowoltaicznych na obiektach sportowych, szkołach, urzędach, oczyszczalniach ścieków; termomodernizację wielu szkół, domów kultury i urzędów oraz liczne projekty z zakresu edukacji ekologicznej, turystyki i rozwoju winiarstwa.

O kolejnych etapach współpracy Powiatu Mieleckiego ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki będziemy informować na bieżąco.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Dzień Otwarty Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Noworodkowego Szpitala Specjalistycznego [FOTO]

Wiadomości Mielec

Młodzi piłkarze Stali Mielec na turnieju we Włoszech [FOTO]

Wiadomości Mielec

W Trzcianie skradziono motocykl marki WSK

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa