W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Rusza III edycja popularnego konkursu Krajobrazy Mojej Małej Ojczyzny

„…Pracujcie niestrudzenie dla ratowania tego, co ukochaliście… Pouczajcie o tym, że idea ochrony przyrody jest ideą na wskroś demokratyczną, gdyż chroni ona skarby przyrody dla całego społeczeństwa… Przez poznanie i ochronę przyrody – do jej ukochania – oto nasze hasło!”

Władysław Szafer

Z okazji 130. rocznicy urodzin Profesora Władysława Szafera

Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział Miejski w Mielcu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie

Filia w Mielcu

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju PBW

w Rzeszowie

ogłaszają III edycję konkursu

„Krajobrazy mojej małej Ojczyzny”

 pod patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego

Zbigniewa Tymuły
REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATORZY

 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu, ul. Jadernych 19, 39-300 Mielec tel. 606 991 947;  e-mail: [email protected]
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski w Mielcu, ul. Chopina 8,  39-300 Mielec, tel. 793 421 714 [email protected]
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – Filia w Mielcu ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, tel. 17 5862178,[email protected] www.rzeszow.pbw.org.pl
 • Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju PBW w Rzeszowie

Cele konkursu:

 • pokazanie i promowanie piękna Ziemi Mieleckiej,
 • rozwijanie wrażliwości uczniów na otaczający świat,
 • dostrzeganie walorów otaczającej przyrody,
 • rozwijanie aktywności plastycznej i fotograficznej.

Uczestnicy:

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta Mielca i powiatu mieleckiego.

Tematy konkursowe (do wyboru):

 • „Ziemia Mielecka – ciekawy zakątek Podkarpacia”
 • „Piękno architektury zabytkowej i folkloru”
 • „Dziwy natury – moja pasja”

Technika wykonania:

 • Dowolna technika np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane
 • Fotografia (min. 4 zdjęcia, co najmniej 10×15 cm)

Forma prac:

 • Prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów w dowolnej technice tylko w celach tego konkursu.
 • Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, klasę, nazwę placówki, do której uczęszcza uczestnik konkursu.
 • Prace nie podlegają zwrotowi.

Terminy składania prac i uroczystego podsumowania konkursu:

 • Prace należy doręczyć do Biblioteki Pedagogicznej w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 do dnia 16 maja 2016 r.
 • Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.
 • Dla laureatów Konkursu Organizatorzy przygotowali nagrody.
 • Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi dnia  14 czerwca 2016 r. o godz. 13.00 w  Bibliotece Pedagogicznej w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6, podczas wernisażu wystawy pokonkursowej (laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie).

Nagrody:

I Nagroda główna ufundowana przez Janusza Chojeckiego Prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej – tablet.

II Nagroda główna ufundowana przez  Stanisława Bryga Prezesa Foto-Lab w Mielcu – aparat fotograficzny.

Ponadto miejsca I, II i III w dwóch kategoriach wiekowych:  uczniowie szkół podstawowych,  uczniowie gimnazjów – nagrody rzeczowe, książkowe oraz dyplomy. Organizatorzy przewidują również wyróżnienia.

Uwagi:

Zwycięstwo wiąże się z przekazaniem praw autorskich Organizatorom (art. 50 Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83)

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatorów w dowolny sposób w celach promocyjnych.

Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia KONKURSU „KRAJOBRAZY MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY” zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

12717356_1675947232660582_5385753954461446049_n

mmxf0z_dz_02.2009_3

 

Zobacz też...