W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Rusza nowa edycja Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego

Od pierwszego czerwca do połowy lipca można zgłaszać swoje wnioski i pomysły w ramach kolejnej edycji Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

Już od dziś formularze dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta (https://www.mielec.pl/mielecki-budzet-obywatelski/) lub w wersji papierowej w kilku wybranych punktach.

Papierowe formularze wniosków do Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego można odebrać w Urzędzie Miejskim, głównej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Kusocińskiego 2) oraz jej filiach: nr 1 – ul. Botaniczna,  nr 4 – ul. Mickiewicza 2 – Łojczykówka, nr 6 – ul. Tańskiego 4a oraz nr 7 – ul. Zygmuntowska 14.

By złożyć swoją propozycje miejskiego działania lub przedsięwzięcia w ramach MBO należy wypełnić formularz wniosku, w którym nie tylko należy opisać swój pomysł oraz wskazać lokalizację, w jakiej będzie realizowany, lecz także w przybliżeniu podać koszt. Wycena realizacji nie musi być szczegółowa, a jedynie szacunkowa, ponieważ pracownicy Urzędu Miejskiego i miejskich instytucji po złożeniu wniosku zweryfikują te wartości zgodnie z obecnymi cenami rynkowymi lub innymi, podobnymi przedsięwzięciami. Należy również pamiętać, że integralną częścią wniosku jest karta z listą poparcia pomysłu, którą muszą podpisać mieszkańcy Mielca. W przypadku projektów o charakterze lokalnym niezbędne jest co najmniej 25 podpisów, a dla projektów ogólnomiejskich 50 podpisów. Sam wnioskodawca nie może podpisać się w miejscu, przeznaczonym dla osób popierających, bo stanowiłoby to złamanie regulaminu Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

Wypełnione formularze należy przynieść osobiście lub przesłać poczta do Urzędu Miejskiego (ul. Żeromskiego 26) do 15 lipca, z dopiskiem „Mielecki Budżet Obywatelski”. Istnieje także możliwość przesłania skanów formularzy mailem na adres [email protected]  W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości przy przygotowaniu wniosków można kontaktować się pracownikami Biura Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego, telefonicznie: 17 787 4112 lub mailowo: [email protected]

Zobacz też...

W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości