W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Rusza nowy projekt Koła Gospodyń Wiejskich Tuszyma

Koło Gospodyń Wiejskich w Tuszymie zostało beneficjentem konkursu ofert ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury w programie Ojczysty – dodaj do ulubionych 2020.

Realizacja projewktu pod nazwą  „Czary mary- lasowiackie bajanie” ma przyczynić się do przypomnienia, popularyzacji i zachowania elementów gwary i tożsamości lasowickiej poprzez: przeprowadzenie cykle warsztatów dla 40 osób, poświęconych lokalnej gwarze, opracowanie materiałów do słownika gwarowego, zbieranie informacji na temat medycyny ludowej funkcjonującej u Lasowiaków, a także zwyczajów ludowych.

Szkolenie wyjazdowe w działaniu do stworzenia scenariusza widowiska opartego na wierzeniach ludowych pt. „Jak mięta z macierzanką”- czyli zioła w magii, lecznictwie ludowym i obrzędach w Skansenie w Kolbuszowej, będą inspiracją przy tworzeniu widowiska regionalnego z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Przecław oraz do przygotowania wystawy i albumu związanych z lokalną gwarą i tradycjami lasowiackimi.
Miejscem realizacji  zadania będzie Zespół Szkolno- Przedszkolny wraz z Filią Domu Kultury w Tuszymie, mieszczący się pod adresem Tuszyma 482,
39-321 Tuszyma.

W budynkach szkoły i domu kultury odbywać się będą warsztaty poświęcone lokalnej gwarze i językowi polskiemu oraz przygotowania scenografii, strojów i prób do przedstawienia, a także zostanie zorganizowana i udostępniona dla mieszkańców Gminy wystawa poświęcona lokalnej gwarze i tradycjom lasowiackim. Szkolenie wyjazdowe w działaniu odbędzie się w Skansenie w Kolbuszowej.

Nabór beneficjentów do projektu KGW rozpocznie  po 17 sierpnia 2020r.

Projekt „Czary mary- lasowiackie bajanie” został napisany przez: Lucynę Szczutko, nauczycielkę języka polskiego i historii w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Tuszymie, Annę Szlachetkę, Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Tuszymie oraz Sołtysa Sołectwa Tuszyma Ryszarda Brzozowskiego. Zakres merytoryczny zadań w pełni zaakceptowany przez dyrekcję placówki edukacyjnej, a mianowicie przez dyrektora Mirosława Basarę i jego zastępczynię Barbarę Kopacz.

Informacja: KGW Tuszyma 

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa