W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Rusza rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli miejskich

Dziś tj. 1 czerwca rusza rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na rok szkolny 2020/21. To szansa dla tych osób, których dzieci nie znalazły miejsca w placówce w pierwszym naborze.

Podczas rekrutacji uzupełniającej prowadzony będzie nabór tylko do tych przedszkoli, w których pozostały wolne miejsca. Mogą w niej wziąć udział tylko dzieci zamieszkałe w Mielcu.

Rekrutacja prowadzona będzie w terminach określonych w poniższym harmonogramie. Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu.

1 czerwca 5 czerwca Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.
8 czerwca 12 czerwca Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
15 czerwcado godz. 15.00Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
16 czerwca18 czerwcaPotwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka
do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.
19 czerwcado godz. 15.00Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.
od 20 czerwcaW terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie rekrutacyjne będzie odbywać się z przy pomocy systemu elektronicznego, poprzez stronę internetową:

https://eurzad.um.mielec.pl

Po wejściu na stronę należy:

  1. Zalogować się za pomocą profilu zaufanego.

Uzyskanie profilu zaufanego jest bardzo proste. Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl), z którego wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie profilu w odpowiednim urzędzie.

Czynność tą można wykonać w Urzędzie Miejskim w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26 (na parterze w Biurze Obsługi Mieszkańca). Po pozytywnej weryfikacji danych przez urzędnika, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego lub innego ważnego dokumentu tożsamości, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego i dopiero od tego momentu można posługiwać się nim w komunikacji z urzędem.

Szybko i bez zbędnych formalności można też założyć profil zaufany przez konto bankowe. Wystarczy, zalogować się do swojej bankowości internetowej i wejść w zakładkę „e-Urząd”. Podczas zakładania konta w banku, nasza tożsamość została już potwierdzona, dlatego też nie ma potrzeby potwierdzać jej w inny dodatkowy sposób (np. wizytą w punkcie potwierdzającym). Po założeniu profilu zaufanego poprzez konto bankowe, aby zalogować się na konto profilu, należy wybierać opcję logowania przez bankowość elektroniczną.

  1. Wybrać zakładkę Moje konto – Edukacja – Rejestracja do przedszkola.
  2. Zarejestrować się w module Formico (do tego potrzebny będzie pesel dziecka).
  3. Postępując zgodnie z wytycznymi systemu wypełnić wniosek i podpisać go profilem zaufanym. Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym.

We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w formacie m. in. jpg, pdf. Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów będą generowane samoistnie przez system, po zaznaczeniu określonego kryterium. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

  1. Sprawdzać status swojego wniosku. Jeżeli wniosek będzie wymagał korekty, pojawi się stosowny komunikat. Każda edycja wniosku będzie wymagała ponownego jego podpisania profilem zaufanym.
  2. Sprawdzić wyniki rekrutacji.
  3. Potwierdzić elektronicznie wolę przyjęcia do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Nie potwierdzenie woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Wolne miejsca:

PlacówkaOddziałLiczba wolnych miejsc
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mielcu im. Kubusia PuchatkaOddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Trzylatki1
 Przedszkole Miejskie Nr 2 w MielcuOdział przedszkolny ogólnodostępny – 5 godzinny “Rzochów”- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym            7
 Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mielcu Oddział przedszkolny 10 godzinny – integracyjny, część ogólnodostępna (dla dzieci bez orzeczenia)- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym 5
Oddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Czterolatki2
Oddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym 1
 Przedszkole Miejskie Nr 4 w MielcuOddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Trzylatki-Czterolatki2
 Przedszkole Miejskie Nr 6 w Mielcu Oddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym            5
 Przedszkole Miejskie Nr 9 im. „Baśniowej Krainy” w MielcuOddział przedszkolny- 10 godzinny – integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Czterolatki- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym 2
 Przedszkole Miejskie Nr 13 w MielcuOddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym 2
 Przedszkole Miejskie Nr 16 im. „Jasia i     Małgosi” w MielcuOddział przedszkolny- 10 godzinny – integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)-Trzylatki-Czterolatki-Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym1
 Przedszkole Miejskie Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Smoka Felusia” w Mielcu   Oddział przedszkolny- 10 godzinny – integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym 4
Oddział przedszkolny- 10 godzinny – integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Trzylatki – Czterolatki 5
Oddział przedszkolny ogólnodostępny – 5 godzinny- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym 14
e-leclerc-mielec
Navi

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa