W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Ruszyła rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli miejskich

Od dziś 21 czerwca 2021 r. ruszyła rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli miejskich na rok szk. 2021/22. To szansa dla tych osób, których dzieci nie znalazły miejsca w placówce w pierwszym naborze. Podczas rekrutacji uzupełniającej prowadzony będzie nabór tylko do tych przedszkoli, w których pozostały wolne miejsca. Mogą w niej wziąć udział tylko dzieci zamieszkałe w Mielcu.

Rekrutacja prowadzona będzie w terminach określonych w poniższym harmonogramie. Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie a datą zakończenia tego etapu.

DataEtap rekrutacji/czynność rodzica
oddo
21 czerwca 25 czerwca Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.
28 czerwca 30 czerwca Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
1 lipcado godz. 15.00Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
2 lipca5 lipcaPotwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka
do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.
6 lipcado godz. 15.00Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
od 7 lipcaProcedura odwoławcza.

Postępowanie rekrutacyjne będzie odbywać się z przy pomocy systemu elektronicznego poprzez stronę internetową: https://eurzad.um.mielec.pl

Po wejściu na stronę należy:

  1. Zalogować się za pomocą profilu zaufanego.

Uzyskanie profilu zaufanego jest bardzo proste. Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl), z którego wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie profilu w odpowiednim urzędzie.

Czynność tą można wykonać w Urzędzie Miejskim w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26 (na parterze w Biurze Obsługi Mieszkańca). Po pozytywnej weryfikacji danych przez urzędnika, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego lub innego ważnego dokumentu tożsamości, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego i dopiero od tego momentu można posługiwać się nim w komunikacji z urzędem.

Szybko i bez zbędnych formalności można też założyć profil zaufany przez konto bankowe. Wystarczy, zalogować się do swojej bankowości internetowej i wejść w zakładkę „e-Urząd”. Podczas zakładania konta w banku, nasza tożsamość została już potwierdzona, dlatego też nie ma potrzeby potwierdzać jej w inny dodatkowy sposób (np. wizytą w punkcie potwierdzającym). Po założeniu profilu zaufanego poprzez konto bankowe, aby zalogować się na konto profilu, należy wybierać opcję logowania przez bankowość elektroniczną.

  1. Wybrać zakładkę Moje konto – Edukacja – Rejestracja do przedszkola.
  2. Zarejestrować się w module Formico (do tego potrzebny będzie pesel dziecka).
  3. Postępując zgodnie z wytycznymi systemu wypełnić wniosek i podpisać go profilem zaufanym. Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym.

We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w formacie m. in. jpg, pdf. Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów będą generowane samoistnie przez system, po zaznaczeniu określonego kryterium. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

  1. Sprawdzać status swojego wniosku. Jeżeli wniosek będzie wymagał korekty, pojawi się stosowny komunikat. Każda edycja wniosku będzie wymagała ponownego jego podpisania profilem zaufanym.
  2. Sprawdzić wyniki rekrutacji.
  3. Potwierdzić elektronicznie wolę przyjęcia do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Niepotwierdzenie woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Wolne miejsca:

PlacówkaOddziałLiczba wolnych miejsc
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mielcu im. Kubusia Puchatka Oddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Trzylatki – Czterolatki10
Oddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym5
Przedszkole Miejskie Nr 2 w Mielcu Odziała przedszkolny ogólnodostępny – 5 godzinny “Rzochów”- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym11
Przedszkole Miejskie Nr 3 w MielcuOddział przedszkolny – 10 godzinny ogólnodostępny oraz część integracyjna część ogólnodostępna- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym13
Przedszkole Miejskie Nr 4 w Mielcu Oddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Trzylatki-Czterolatki-Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym8
Przedszkole Miejskie Nr 6 w MielcuOddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Trzylatki3
Oddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Czterolatki1
Przedszkole Miejskie Nr 7 w MielcuOddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Trzylatki6
Oddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym3
Przedszkole Miejskie Nr 9im. „Baśniowej Krainy” w MielcuOddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym6
Oddział przedszkolny- 10 godzinny – integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym2
Przedszkole Miejskie Nr 12im. Marii Konopnickiej w MielcuOddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Trzylatki1
Oddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Pięciolatki1
Oddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym3
Przedszkole Miejskie Nr 13 w Mielcu  Oddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Trzylatki7
Oddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Pięciolatki3
Oddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym1
 Przedszkole Miejskie Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Smoka Felusia” w Mielcu Oddział przedszkolny- 10 godzinny – integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym2
Oddział przedszkolny- 10 godzinny – integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Trzylatki – Czterolatki5
Oddział przedszkolny ogólnodostępny – 5 godzinny- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym11
e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa