W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

RZĄDOWY PROGRAM „RODZINA 500 PLUS” RUSZA OD KWIETNIA 2016 ROKU

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał w dniu dzisiejszym tj. 17.02.2016 roku ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Program „Rodzina 500 plus” to pierwszy taki szeroki system stworzony w ramach polityki rodzinnej. Jego celem jest wsparcie rodzin w wychowaniu dzieci oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju.

Świadczenie wychowawcze to nie opodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko do 18 roku życia. Jest to kwota zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin.

Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.

W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł na osobę wsparcie otrzyma każde dziecko, także jedynak. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.
O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć osobiście w miejscach wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, również za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet.

E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Start programu planowany jest na 1 kwietnia b.r. Po publikacji w Dzienniku Ustaw obowiązywać będzie miesięczne vacatio legis. To czas, w którym realizatorzy programu przygotowywać się będą do jego obsługi.

 

Agata Ćwięka
SSZ UM

 

8649678-banknoty-50-zlotych-900-554

Zobacz też...