W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje Przestępstwa, skandale, afery

Samorządowcy po raz kolejny dyskutowali o poprawie jakości powietrza w powiecie mieleckim [VIDEO]

Po raz kolejny w urzędzie marszałkowskim odbyło się spotkanie dotyczące działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w powiecie mieleckim. Wziął w nim udział marszałek W. Ortyl, wójtowie gmin z powiatu mieleckiego, przedstawiciele miasta Mielca i powiatu mieleckiego oraz dyrektorzy UMWP.

Podczas spotkania przedstawiono analizę stanu zanieczyszczenia powietrza w zakresie pyłu, zawieszonego PM10, PM2,5 i benzo(a)piranu, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu mieleckiego oraz zaproponowano sposoby działania w przyszłości prowadzące do zapewnienia właściwej jakości powietrza.

Jednym z głównych wątków dyskusji była kwestia dotycząca firmy Kronospan oraz tego jak zmobilizować firmę do inwestycji, które ograniczą szkodliwą emisję zanieczyszczeń wcześniej niż obliguje ją do tego ustawa.

Obecny na spotkaniu marszałek Władysław Ortyl zachęcał przedstawicieli mieleckich samorządów do wspólnych działań w tej kwestii. Ich efektem – jak podkreślał marszałek – mogą być szybsze działania firmy Kronospan. – W tym temacie najważniejsza jest wola firmy Kronospan, która jeżeli będzie chciała kroczyć szybką ścieżką procedur urzędniczych, to można znacznie skrócić termin, w którym zakład przeprowadzi modernizację. Z naszych analiz wynika, że  nie musi to być rok 2019 tylko przełom 2017/2018 roku – mówił marszałek Ortyl.

Dlatego w trakcie spotkania omówiono tzw. „mapę  drogową” dojścia do spełnienia wymagań konkluzji BAT przez Kronospan, co wydaje się być możliwe do spełnienia na przełomie lat 2017 – 2018. Pierwszą decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla modernizacji Kronospan prezydent Mielca wydał już w listopadzie ubiegłego roku.

Mówiono także o zagrożeniach płynących z tzw. niskiej emisji jak i innych źródłach zanieczyszczeń ze strony przemysłu w powiecie mieleckim, jak i tuż przy jego granicach (np. Elektrownia w Połańcu). Zwrócił na to uwagę wójt gminy Gawłuszowice, Jan Nowak.

Przewodniczący Rady Osiedla Mościska uczestniczący w spotkaniu zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia ilości punktów monitoringowych jakości powietrza. Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, Andrzej Kulig wyjaśnił, że monitoring powietrza jest zadaniem rządowym i to Inspekcja Ochrony Środowiska winna zapewnić właściwą ilość stacji monitoringowych, zapewnił jednocześnie, że w ostatnich latach nie występowały przekroczenia poziomów alarmowych w Mielcu.

W trakcie spotkania omówiono także możliwości pozyskania środków unijnych
z Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014 – 2020 na działania ograniczające emisję zanieczyszczeń do powietrza poprzez m.in. wymianę kotłów, głęboką termomodernizację oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Wskazano na konieczność spójności opracowywanych przez poszczególne gminy planów gospodarki niskoemisyjnej i programów ograniczenia niskiej emisji.

Najważniejsze informacje w tym zakresie przekazał przedstawicielom mieleckich samorządów  Jacek Nowocień – zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO. – W ramach III osi jest „do wzięcia” prawie miliard złotych. Dokładnie ogłoszenia o naborach w latach 2015-2016 obejmą środki w wysokości 922 mln złotych. To niebagatelna kwota, która może znacząco wpłynąć na poprawę stanu jakości powietrza i środowiska w naszym województwie, dlatego warto z niej skorzystać – zachęcał samorządowców dyr. J. Nowocień.

Wójtowie obecni na spotkaniu mieli wiele pytań w tej kwestii, szczególnie dotyczyły one nowego typu projektów tzw. „parasolowych”, w których np. gmina jest beneficjentem, a z efektów projektu korzystać będą mieszkańcy.- Bardzo cenne jest to dzisiejsze spotkanie, gdyż możemy poznać wiele szczegółów dotyczących pozyskania środków unijnych na projekty z zakresu ochrony środowiska, poprawy jakości powietrza. Mam nadzieję, że będziemy potrafili wykorzystać skutecznie te środki, aby zmniejszyć emisję zanieczyszczeń na poziomie gmin –mówił Robert Pluta, wójt gminy Padew Narodowa.

Kolejne spotkanie odbędzie się z samorządowcami powiatu jarosławskiego, gdzie w największej skali występuje problem złej jakości powietrza.

podkarpackie.pl

 

1332688256  1344395319

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Szczury doprowadziły do zamknięcia budynku przedszkola

Wiadomości Mielec

Warsztaty bębniarskie na Rynku i w SCK [FOTO]

Wiadomości Mielec

„Nieme kino” w Parku Oborskich [FOTO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa