W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Galerie Imprezy masowe i koncerty Informacje Materiały video

Samorządowcy uhonorowani na 30-lecie samorządu w Radomyślu Wielkim [FOTO, VIDEO]

W sobotę w Radomyślu Wielkim miały miejsce obchody XXX-lecia odrodzonego samorządu terytorialnego. Z tej okazji osiem osób uhonorowano medalami „Za zasługi dla miasta i gminy Radomyśl Wielki”, a radnych i sołtysów ośmiu już kadencji medalami jubileuszowymi.

W związku z pandemią koronawirusa obchody XXX-lecia samorządu terytorialnego zostały przełożone na rok obecny i odbyły się właśnie w sobotę 18 grudnia w ramach dorocznego Samorządowego Spotkania Opłatkowego. Obchody rozpoczęłą Msza Św. w intencji samorządowców. Później w Szkole Muzycznej władze radomyskiej gminy uhonorowały osiem osób Honorowym Wyróżnieniem „Za Zasługi dla miasta i gminy Radomyśl Wielki”. Z rąk burmistrza Józefa Rybińskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej odebrali je:

Fryderyk Kapinos – poseł na Sejm RP obecnej kadencji, były wiceprezydent i p.o. prezydenta Mielca, radny powiatowy i wojewódzki; przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Wędlin Tradycyjnie Wędzonych. Rada Miejska przyznała medal „Za zasługi dla miasta i gminy Radomyśl Wielki” panu posłowi za wkład i zaangażowanie w skuteczną obronę branży wędliniarskiej, w zakresie zmian restrykcyjnych unijnych przepisów dotyczących wędlin wędzonych tradycyjnie. Powyższe działanie przyczyniło się do utrzymania małych i średnich zakładów mięsnych na Podkarpaciu, w tym 14 w naszej gminie. Pan poseł zaangażowany był także w powstanie Szkoły Muzycznej w Radomyślu oraz przyznanie Gminie dodatkowych środków z funduszy rządowych.

Władysław Ortyl – senator RP w latach 2005-13, a w latach 2005 -2007 wiceminister rozwoju regionalnego, od 2013 marszałek województwa podkarpackiego. Medal panu Marszałkowi został przyznany za rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy, w tym w szczególności za budowę obwodnicy Radomyśla, odnowienie drogi Mielec – Lisia Góra i budowę chodników. Ponadto za wsparcie realizowanych przez nasz samorząd przedsięwzięć dofinansowanych ze środków unijnych z okresu przedakcesyjnego oraz dwóch ostatnich unijnych perspektyw finansowych.

Stanisław Lonczak – starosta powiatu mieleckiego i radny powiatowy obecnej kadencji, a w latach 2002 – 2018 zastępca burmistrza Radomyśla Wielkiego. Mocno zaangażowany w poprawę gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, inicjator wielu przedsięwzięć promujących gminę. Założyciel Lokalnej Grupy Działania PROWENT w Mielcu realizującej unijny program Leader+ i przez 12 lat jej wiceprezes. Radomyśl pozyskał w tym czasie poprzez LGD ponad 3 mln zł dofinansowania.

Marek Chmiel – Burmistrz Radomyśla Wielkiego w latach 1990- 98, były radny powiatowy, członek Gminnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w trakcie burmistrzowania to: budowa magistrali gazowej umożliwiającej rozpoczęcie gazociągowania gminy; budowa sieci gazowej we wszystkich miejscowościach i sieci telekomunikacyjnej, budowa oczyszczalni ścieków oraz szkół w Radomyślu Wielkim i Partyni, a także rozbudowa w Dulczy Małej i Dąbiu. Współtwórca Małopolskiego Konkursu Wieńca Dożynkowego.
 
Ryszard Hajduk – Zastępca Burmistrza Radomyśla Wielkiego w latach 1990 – 2002 i radny miejski 2. i 3. kadencji. Mocno zaangażowany w budowę szkoły podstawowej (późniejszego gimnazjum) w Radomyślu. Obecnie dyrektor Zakładu Usług Wodnych, który zajmuje się zarządzaniem siecią wodociągową na terenie gminy. Działacz społeczny, w tym m.in. były prezes „Radomyślanki”.

Krzysztof Kopacz – radny i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim 4. i 5. kadencji, aktywny członkiem Rady Osiedla. Działał w Komitetach Społecznych na rzecz budowy szkoły w Radomyślu, telefonizacji i gazyfikacji gminy. Współorganizator i sponsor turniejów piłkarskich. Dzięki jego staraniom udało się w 2005r. odrestaurować zabytkową figurkę Matki Bożej z Lourdes na radomyskim rynku.

Ryszard Majdański – był radnym i wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim 2. i 3. kadencji, radnym powiatowym oraz wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Radomyskiej. Ceniony lekarz weterynarii od wielu lat prowadzący swą praktykę w Radomyślu. Autor wielu wierszy, w tym utworu „Moje miasto”, który stanowi nieoficjalny hymn Radomyśla.

Leszek Jagoda – długoletni pracownik samorządowy, od 1990 r. kierownik referatu ds. Społeczno-Obywatelskich, a od 1994 Skarbnik Gminy Radomyśl Wielki – odpowiedzialny za przygotowywanie i realizację budżetów gminy. Pomysłodawca i realizator projektu promującego Gminę dotyczącego wydania płyty muzycznej „Moje miasto”.

To nie jedyne wyróżnienia przygotowane na sobotnią okoliczność. Urząd Miejski ufundował bowiem medale jubileuszowe z okazji 30-lecia Samorządu Gminy Radomyśl Wielki. Wręczone one zostały byłym i obecnym radnym oraz sołtysom naszej gminy. Warto przypomnieć, że funkcję radnego pełniło dotąd 96 mieszkańców, w tym tylko 11 kobiet (niemniej w każdej kadencji w radzie była przynajmniej jedna pani). Z kolei sołtysów poszczególnych miejscowości, którzy swe funkcje pełnili od 1990 r. było dotąd 50. Nie zapomniano o zmarłych samorządowcach (ponad 20 osób), których upamiętniono minutą ciszy.

Po części oficjalnej miał miejsce symboliczny opłatek, życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne, a także koncert kolęd w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej i ogniska muzycznego w Radomyślu Wielkim.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Stal Mielec czy Stal Rzochów [FELIETON]

Wiadomości Mielec

26-latka straciła prawo jazdy za nadmierną prędkość

Wiadomości Mielec

Komunikat Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa