W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Sesja Rady Powiatu Mieleckiego

Pomoc uchodźcom Ukrainy i sytuacja w mieleckim Szpitalu Specjalistycznym zdominowały obrady radnych podczas XXXIX sesji Rady Powiatu Mieleckiego.


Już na wstępie radni dali wyraz solidarności z walczącym z rosyjskim agresorem narodem ukraińskim poprzez wpięte w klapy wstążki w kolorach narodowych Ukrainy. Radni Klubu PiS zaproponowali treść stanowiska wyrażającego sprzeciw wobec napaści na kraj naszych sąsiadów. Zostało ono przyjęte przez aklamację.


Poniżej publikujemy pełną treść stanowiska:


STANOWISKO RADY POWIATU MIELECKIEGO POTĘPIAJĄCE ZBRODNIE ROSJI

NA NARODZIE UKRAINY


Rada Powiatu Mieleckiego potępia napaść Rosji na Ukrainę. W codziennych ostrzałach i bombardowaniach od 24 lutego 2022 roku giną dzieci i dorośli, niszczony jest dorobek materialny wielu pokoleń. Jest to największa zbrodnia w Europie od czasów II wojny światowej. Polska od 1 września 1939 roku doświadczyła od Niemiec, a następnie od 17 września 1939 roku od ZSRR ogromnych cierpień ludobójstwa, niemieckich obozów koncentracyjnych i radzieckich łagrów.
Dziś cierpi cały Naród Ukraiński, a pozbawione warunków do życia matki i dzieci znajdują pomoc w Polsce i innych krajach świata. Największą pomoc udziela Polska i za to ogromne dobro i serce składamy podziękowanie Mieszkańcom Powiatu Mieleckiego. Te zbrodnie ludobójstwa powinny być jak najszybciej zatrzymane.

Ogromną rolę powinna odegrać Organizacja Narodów Zjednoczonych, która może dla ochrony ludności cywilnej wprowadzić wojska rozjemcze ONZ a także rozpocząć ściganie zbrodniarzy, którzy wydają rozkazy oraz wykonują ostrzeliwania szpitali, szkół, bloków mieszkalnych oraz nie umożliwiają dostarczania żywności i lekarstw co prowadzi do śmierci oraz jest przyczyną chorób i głodu.

Każdy dzień wojny niesie śmierć niewinnych oraz cierpienia uciekających z zagrożonych miejsc. Sposobem na zmuszenie Rosji do zaprzestania ludobójstwa jest zerwanie współpracy gospodarczej, kulturalnej i sportowej oraz konfiskata mienia Rosjan zdeponowanego na całym świecie. Naród Rosyjski godzący się na zbrodnicze czyny armii powinien być pozbawiony dobrodziejstwa wymiany międzyludzkiej i handlowej gdyż jest zagrożeniem dla całego świata.
Należy ustalić wielkość dotychczasowych kwot za dotychczasowe zniszczenia i obciążyć reparacjami za dokonywane zbrodnie na Ukrainie oraz wrócić do oszacowania zniszczeń z czasów II wojny światowej za które powinny zapłacić Niemcy i Rosja spadkobierca ZSRR.
Płyną, płyną łzy
Małych dzieci i ich Matek
Za układ Niemcy-Rosja
Ukraina cala płacze
Niech Bóg ma w opiece cierpiący Naród Ukraiński.

Po przyjęciu dokumentu radni zapoznali się z informacją Starosty – Stanisława Lonczaka na temat podjętych już działań pomocowych. Następująca po niej dyskusja miała na celu wypracowanie nowych mechanizmów współpracy z napływającą społecznością ukraińską, w szczególności w kontekście asymilacji dzieci i młodzieży w warunkach polskiego systemu oświatowego.
Sporo miejsca podczas dyskusji radni poświęcili również barierom utrudniającym podjęcie pracy przez Ukraińców.
– Rozmawiam obecnie z wieloma osobami z Ukrainy. Ci ludzie się pracy nie boją – relacjonował radny Kazimierz Gacek. Jak podkreślał, oni mówią, że sami chcą zarobić na swoje utrzymanie.
Radni zgodzili się, żeby podjąć wszelkie starania niwelujące urzędnicze bariery ograniczające dostęp do lokalnego rynku pracy. Na jej podjęcie czeka wielu specjalistów z Ukrainy, w tym także w zawodach, które u nas, w powiecie mieleckim są deficytowe, jak chociażby lekarze.

Kolejnym ważnym punktem było wysłuchanie przez radnych informacji dyrektora mieleckiego szpitala o stanie lecznicy, planach zmian w strukturze organizacyjnej, najważniejszych remontów oraz realizacji planu naprawy finansów szpitalnych. Ta część dyskusji to efekt postulatów radnych, głównie z opozycyjnego klubu PiS.

W dalszej części obrad radni podjęli szereg uchwał, między innymi w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2022, określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2022, a także w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mieleckiego na lata 2022 – 2025 z perspektywą do roku 2029” .

Rada zapoznała się także z informacją z wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok, ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu za 2021 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2022 oraz informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Mielcu w roku 2021.

.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

10 lat – Fundacji Biało-Czerwone Skrzydła [FOTO]

Wiadomości Mielec

„Na językach” – Konkursu Piosenki Obcojęzycznej [FOTO]

Wiadomości Mielec

Stypendia sportowe czekają na wnioski

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa