sobota - 15 Grudzień 2018, 1:52
Slider
Image default
Informacje Materiały video

Społeczna strona ekonomi [VIDEO]

6 listopada Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz pracownicy mieleckiego biura Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zorganizowali śniadanie prasowe, które przedstawiło założenia i rezultaty działań Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz organizacji pozarządowych i mieszkańców powiatu mieleckiego, w ramach projektu pt.: „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Spotkanie odbyło się w Inkubatorze Organizacji Pozarządowych Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej działający przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES), jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjną, funkcjonującą w strukturze organizacyjnej Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – od dnia 11 maja 2016 roku RARR S.A. posiada akredytację Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości nadaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem projektu pt.: „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie II w latach 2017-2019 poprzez utworzenie 247 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Dodatkowo uczestnicy projektu otrzymują m.in.: wsparcie Animatorów, warsztaty partnerstw lokalnych, wizyty studyjne, wsparcie doradców kluczowych, doradztwo specjalistyczne, szkolenia ogólne w zakresie ekonomii społecznej, szkolenia przygotowujące do założenia przedsiębiorstwa społecznego, szkolenia dostarczające i rozwijające kompetencje i kwalifikacje zawodowe potrzebne do pracy w przedsiębiorstwie społecznym, dotacje na stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, wsparcie pomostowe, szkolenia zawodowe dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele podmiotów (organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego), które już otrzymały wsparcie w ramach projektu.

 

Slider

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości

Zaloguj

Nie masz konta?Zarejestruj się tutaj
X

Rejestracja