W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Spór Wójta gminy Tuszów Narodowy z MPGK Mielec

Komunikat Wójta gminy Tuszów Narodowy Andrzeja Głaza.

W związku z drastyczną podwyżką cen za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości podjęta została decyzja o unieważnieniu przetargu i ogłoszeniu kolejnego postępowania przetargowego.

Do tej pory gmina posiadała podpisaną umowę z MPGK Mielec na w/w usługi. Termin jej zakończenia upływa 31 grudnia 2019 roku. Firma przed terminem zakończenia umowy zabiera pojemniki na odpady i nie wyraża zgody na ich sprzedaż.

W związku z powyższym została podjęta decyzja o zakupie przez gminę pojemników u innych dostawców dla poszczególnych gospodarstw, które będą sukcesywnie dostarczane.

Na dzień dzisiejszy odpady zmieszane należy gromadzić w czarnych workach.

Informacja odnośnie wywozu śmieci w Gminie Tuszów

Gdybym podpisał umowę to wywóz kosztowałby blisko 100 % więcej. Przypomnę, że zgodnie z prawem gmina nie może dopłacić do wywozu a więc w interesie mieszkańców jest unieważnienie przetargu.
MPGK zaproponowałem odkupienie koszy i po cenie wynikającej z przetargu wywóz do czasu rozstrzygnięcia nowego. Niestety odmówili i przed zakończeniem umowy zabierają kosze. Stąd kosze zamówiliśmy gdzie indziej i jeszcze w tym tygodniu mają być dostarczone.

Przykro mi i nie wiem z czego to wynika, że MPGK po tylu latach współpracy tak się zachowuje.
JA NATOMIAST DBAM O INTERES MOICH MIESZKAŃCÓW A NIE INTERES MIEJSKIEJ SPÓŁKI KTÓRA BĘDĄC MONOPOLISTĄ CHCE DYKTOWAĆ CENY POBLISKIM GMINOM

MPGK ustami swojego rzecznika odnosi się do zarzutów wójta.

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi dotyczącymi kończącej się umowy pomiędzy konsorcjum firm, w skład którego wchodzi MPGK Sp. z o.o. a Gminą Tuszów Narodowy na wywóz śmieci oraz udziału Spółki w nowym przetargu, MPGK Sp. z o.o. przedstawia swoje stanowisko.

MPGK Sp. z o.o.: „Odebrania pojemników wraz z ostatnim wywozem śmieci wymagał od nas sam Wójt w specyfikacji”

Spółka wyjaśnia, że nie kieruje się uznaniowością, ale umową

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi dotyczącymi kończącej się umowy pomiędzy konsorcjum firm, w skład którego wchodzi MPGK Sp. z o.o. a Gminą Tuszów Narodowy na wywóz śmieci oraz udziału Spółki w nowym przetargu (w innym składzie konsorcjum), MPGK Sp. z o.o. podkreśla, że wszystkie jej działania wynikają tylko i wyłącznie z zapisów obowiązującej umowy. Zapisy umowne były znane już na etapie ogłoszenia postępowania tj. ponad pół roku temu. Spółka nie miała wpływu na ich kształt. 

–  Zawsze szanowaliśmy i szanujemy mieszkańców Gminy Tuszów Narodowy i to nie podlega dyskusji. Sugestie jakoby ten szacunek miał się teraz nagle wyrażać łamaniem przez nas zapisów w umowie z Gminą, są dla nas nie do przyjęcia. W dołączonej do umowy specyfikacji, Zamawiający, czyli Gmina, sama umieściła zapis o tym, że w dniu ostatniego wywozu odpadów w danej wsi, mają zostać zabrane pojemniki, a mieszkańcy otrzymają worki na odpady. Wypełniamy więc ten jasny zapis – wyjaśnia Marek Bąbała, prezes Zarządu MPGK Mielec.

Zapis ten: „Zamawiający wymaga, aby wykonawca w dniu ostatniego wywozu, odbierając pojemnik wyposażył nieruchomość w worek na zmieszane odpady komunalne”, umieszczono w specyfikacji, którą zatwierdził Wójt Gminy. Zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Gminę, ostatni wywóz dla sołectwa Tuszów Narodowy i Tuszów Mały, odbył się 9 grudnia bieżącego roku, dlatego też pojemniki zostały wówczas zabrane, a pozostawiono worki.

Ostatni wywóz w Gminie Tuszów Narodowy odbędzie się 27 grudnia w sołectwach: Babicha, Borki Nizińskie i Jaślany (numery od 1 do 55). – Wójt istotnie wyraził chęć zakupu od nas pojemników. Spółka musi mieć jednak stale zabezpieczoną konkretną ilość pojemników, by płynnie pracować w ramach obowiązujących i nowych umów, dlatego nie wyraziliśmy zgody na ich sprzedaż. W miejsce sprzedanych pojemników, sami musielibyśmy kupić nowe, co nie ma sensu z naszej perspektywy – wyjaśnia prezes Spółki. 

– Sugestie jakoby MPGK Sp. z o.o. było monopolistą, są absurdalne w świetle tego, że w przetargach, również w tym ostatnim w gminie Tuszów Narodowy, mamy konkurencję. W przetargu w Gminie Tuszów Narodowy zaoferowaliśmy cenę niższą niż konkurent. Obecnie obowiązująca umowa na okres pół roku została zawarta na wartość 537 591, 60 zł, co w przeliczeniu na okres jednego roku daje kwotę około 1 mln 80 tys. zł. Natomiast kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 950 624,00 zł, jest zatem niższa o około 130 tys. zł od szacunkowych rocznych wyliczeń. Ponadto Zamawiający nie uwzględnił powszechnie znanego faktu wzrostu cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów, zmian na rynku gospodarki odpadami, a co najważniejsze, rozszerzonych obowiązków wykonawcy wymaganych przez Zamawiającego.

Natomiast kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w 2020 roku wynosi 950 624,00 zł, jest zatem niższa o około 130 tys. zł od szacunkowych rocznych wyliczeń.

Należy wskazać, że koszty związane z gospodarką odpadami cały czas rosną i to w całej Polsce. MPGK Sp. z o.o. nie ma na to wpływu, może tylko stawać do przetargu oferując najatrakcyjniejszą w tych realiach kwotę, by mieć szansę z konkurencją. Tak też uczyniliśmy i szczególnie w sytuacji, gdy nasza konkurencja zaproponowała wyższą kwotę, nazywanie nas monopolistami jest nieprawdziwe i krzywdzące.       

Jak podkreśla prezes Spółki, celem przekazanych wyjaśnień nie jest prowadzenie sporu z Gminą, a jedynie wyjaśnienie podłoża sytuacji i decyzji MPGK Sp. z o.o. – Nie możemy sobie pozwolić na to, by odbierano nasze decyzje jako emocjonalne czy złośliwe, ponieważ one absolutnie takie nie są. Kierujemy się zapisami w dokumentach, co nie może być interpretowane jako postawa negatywna. To jedyna droga, jaka jest prawnie dopuszczalna. Mamy nadzieję, że przekazane informacje rozwieją wszelkie wątpliwości i sprawią, że w omawianych kwestiach nie będzie już niedomówień.

Pragniemy jedynie uciąć insynuacje dotyczące naszej postawy, która pozostaje pełna dobrej woli i szacunku wobec Klienta – zapewnia prezes Zarządu, Marek Bąbała.        

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa