W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Spotkanie Forum Organizacji Pozarządowych

Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego podsumowało dobiegającą końca swoją 4 kadencję.

Forum tworzy aktualnie  42, działających w Mielcu i na terenie Powiatu Mieleckiego stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego.  Głównym  celem utworzonego z inicjatywy prezesów organizacji pozarządowych w 2005 roku Forum jest wszechstronna pomoc działającym stowarzyszeniom w realizacji ich zadań statutowych, oraz inicjowanie  działań służących budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

– Dziś, po kilkunastu latach naszej działalności, mam wielką satysfakcję, że dzięki naszym wspólnym wysiłkom, popartym  dobrymi relacjami  z władzami samorządowymi i lokalnym biznesem udało się nam w minionych latach, zarówno w Mielcu jak i powiecie stworzyć korzystniejszy klimat wokół stowarzyszeń i pomóc wielu  organizacjom pozarządowym zrzeszonym w Forum OPPM. Także w pozyskaniu niezbędnej bazy lokalowej oraz funduszy na ich działalność – powiedział Józef Smaczny, prezes Forum  Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego.

– W ostatnich latach dużo  się zmieniło na korzyść organizacji pozarządowych.  Także dzięki wprowadzeniu przez ustawę obowiązku uchwalania programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jednostki samorządu terytorialnego w tych, przyjmowanych co roku programach   określają  zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi – dodał.

W trakcie dyskusji podkreślano, że aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów efektywnego kierowania rozwojem Mielca, a organizowane przez Urząd Miejski szkolenia i warsztaty z udziałem specjalistów wzmacniają kompetencje organizacji tworzących Forum, a zawierane umowy o realizację zadań publicznych stanowią istotne źródło finansowania działalności stowarzyszeń.

We wrześniu 2021 roku władze miasta przekazały budynek po dawnej AGH, tworząc w nim Centrum Integracji Organizacji Pozarządowych. To właśnie tu znalazły nowe miejsce do prowadzenia działalności statutowej organizacje zrzeszone w Forum. Ważna rolę we wzmacnianiu działalności tych organizacji spełnia również Powiat Mielecki.  Forum dostrzega działania władz samorządowych Powiatu Mieleckiego na rzecz umacniania istniejących stowarzyszeń i tworzenia dogodnych warunków do rozwoju wszelkich inicjatyw obywatelskich, służących poprawie jakości życia naszych mieszkańców.  Coraz lepiej w tym zakresie jest także w pozostałych jednostkach samorządu terytorialnego w naszym powiecie.

Kończąca się kadencja władz Forum  była niezwykle trudna, ze względu na trwającą od 2020 roku  pandemię  COVID-19  i  związane z nią  obostrzenia.

Z tych powodów w marcu  2021 zrezygnowano z organizacji  niektórych form aktywności, jak chociażby spotkania z najaktywniejszymi kobietami, działającymi w różnych stowarzyszeniach. 

Dla rozpoczynającej się kolejnej – piątej kadencji walne zgromadzenie wytyczyło główne kierunki działań. Za priorytetowe uznano:

  1. Wspieranie członkowskich stowarzyszeń w realizacji ich zadań statutowych.
  2. Zorganizowanie spotkania z okazji Dnia Kobiet  z najaktywniejszymi kobietami działającymi w organizacjach pozarządowych w Powiecie Mieleckim.
  3. Wspólnie z innymi stowarzyszeniami  zorganizowanie kolejnych, XIII-tych Spotkań Lotniczych Pokoleń – Mielec 2023.
  4. Zabieganie u władz samorządowych o tworzenie osiedlowych kawiarni społecznych i innych miejsc spotkań pokoleniowych.
  5. Kontynuacja starań o przyspieszenie prowadzenia prac zmierzających do utworzenia w Mielcu Muzeum Lotnictwa.
  6. Inspirowanie lokalnych stowarzyszeń do podejmowania działalności proekologicznej.
  7. Dążenie do uczynienia internetu i mediów społecznościowych coraz powszechniejszymi kanałami komunikacji organizacji pozarządowych.
  8. Wystąpienie o zorganizowanie Kącika Prasy Technicznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej SCK w Mielcu.
  9. Wspieranie idei krwiodawstwa w akcjach promocyjnych w szkołach ponadpodstawowych.

Wybrano również nowe władze Forum:

1. Józef Smaczny – prezes

2. Włodzimierz Adamski -wiceprezes

3. Barbara Bień – wiceprezes

4.Łukasz Gajdowski – sekretarz

5.Zbigniew Świerczyński – skarbnik

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

1. Marek Dykas – przewodniczący

2. Angelika Augustyn-Balon

3. Zbigniew Michalski

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Kilkudniowy kurs doskonalący dla Ratowników Medycznych

Wiadomości Mielec

Tragedia na ulicy Legionów

Wiadomości Mielec

Rowerzyści po potrąceniach odwiezieni do szpitala

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa