W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Galerie Historia Informacje Materiały video Wywiady

Spotkanie Lotniczych Pokoleń 2020 [FOTO, VIDEO]

Tegoroczne Spotkanie Lotniczych Pokoleń odbyło się w dniu 4 września w  Sali Bankietowej Restauracji ISKIERKA w Mielcu. Spotkanie poprowadził Janusz Chojecki – Prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej.

Prowadzący zwrócił uwagę na fakt, iż tegoroczna uroczystość Spotkania Lotniczych Pokoleń przebiegać będzie nieco inaczej niż zazwyczaj, z uwagi na aktualne ograniczenia pandemiczne. Dotychczasowe Spotkania Lotniczych Pokoleń miały charakter otwarty, odbywały się głównie w SCK w Mielcu, tym razem Organizatorzy  (Klub Miłośników Lotnictwa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej,  Stowarzyszenie Promocji Polskiego Lotnictwa „PROMLOT” oraz Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego), postanowili ze względów pandemicznych ograniczyć liczbę uczestników tegorocznego Spotkania( maksymalnie do 50 osób) i  zmienić nieco jego formułę, aczkolwiek rozważali także opcję  rezygnacji z organizacji  tegorocznego Spotkania. Uznali jednak, iż warto odbyć takie spotkanie, aby uroczyście odnotować Święto Lotnictwa w Mielcu , zwłaszcza w kontekście roku jubileuszu 550-lecia lokacji Miasta Mielca.

Następnie prowadzący przywitał wszystkich zaproszonych uczestników Spotkania, którego uczestnikami m.in. byli: Posłanka na Sejm RP- Pani Krystyna Skowrońska, Radny Sejmiku Podkarpackiego –Pan Jan Tarapata, przedstawiciele samorządu Powiatu Mieleckiego na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu –Panem Markiem Paprockim, przedstawiciele samorządu miejskiego na czele z Przewodniczącym Rady Miejskiej- Panem Bogdanem Bieńkiem, Prezydent Miasta Mielca-Pan Jacek Wiśniewski, przedstawiciele mieleckich firm lotniczych, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych.

Prezes Janusz Chojecki  podkreślił zasadnicze powody organizacji Spotkania: uczczenie Święta Lotnictwa Polskiego oraz jubileuszu 550-lecia lokacji miasta Mielca.  Przypomniał, iż Święto Lotnictwa  zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. pil. Stanisława Wigury w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge w 1932 roku na samolocie RWD-6. Podkreślił, iż jest to wspólne święto lotnictwa cywilnego, wojskowego oraz przemysłu lotniczego.  Wspomniał, iż w Mielcu odbyło się już nieco wcześniej kilka imprez o charakterze lotniczym, zwłaszcza organizowane przez lokalne aerokluby. W dniu 31.8.br. odebrano oficjalnie renowację samolotu AN-2 znajdującego się na wjeździe do Mielca od strony Tarnowa wg projektu złożonego w zeszłym roku w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Prezes Chojecki podkreślił, iż dzisiejsze spotkani to niejako finał obchodów Święta Lotnictwa w Mielcu.

Zaakcentował, iż mottem przewodnim Spotkań Lotniczych Pokoleń jest niezmiennie „ Lotnictwo łączy pokolenia”.Tak też było   podczas piątkowego Spotkania.  W gronie uczestników byli  bowiem osoby, które bezpośrednio lub pośrednio(poprzez swoje rodziny) mają wielopokoleniowy związek z mieleckim lotnictwem. 

Janusz Chojecki zapowiedział, że w trakcie  tego uroczystego Spotkania wręczone zostaną także tegoroczne  Statuetki i Tablica DEDALA, a także Mielecka  Iskierka.

Wyraził także nadzieję, iż podczas tegorocznego Spotkania przedstawicieli  wielopokoleniowej lotniczej mieleckiej rodziny przedyskutowane zostaną kwestie związane z lotniczymi tradycjami miasta Mielca, a także rozwojem mieleckiego lotnictwa i miasta Mielca. Janusz Chojecki złożył wszystkim uczestnikom Spotkania życzenia miłych wrażeń podczas omawianej uroczystości, a całej mieleckiej społeczności życzył Wszystkiego Co Najlepsze  z okazji zarówno Święta Lotnictwa jak  też  jubileuszu 550-lecia lokacji miasta Mielca.

Następnie prowadzący zapowiedział prelekcje i prezentacje tematyczne w następującej kolejności:

 –  prelekcję mgr. Józefa Witka n/t jubileuszu 550-lecia lokacji Miasta Mielca,

–  wykład prof. dr hab. Tadeusza Zycha zatytułowany „ GENEZA COP I JEGO WPŁYW NA ROZWÓJ MIELECKIEGO  LOTNICTWA”. 

–   prezentację mgr inż. Kazimierza Szaniawskiego zat. „ Wpływ mieleckiego lotnictwa na rozwój Mielca” .

Wszystkie trzy prezentacje były niezwykle interesujące, stanowiły one bowiem pewną całość historii miasta Mielca ze szczególnym uwypukleniem miastotwórczej roli mieleckiego lotnictwa w ostatnim 100-leciu, zwłaszcza z wysoką dynamiką procesów urbanistycznych w okresie ostatniego 50-lecia.

W kolejnym punkcie Spotkania dokonano prezentacji sylwetek laureatów statuetki i tablic  DEDALA 2020 i ich wręczenie. Sylwetki wyróżnionych zaprezentował Wiceprzewodniczący Kapituły DEDALA- dr hab. inż. Włodzimierz Adamski– b. długoletni pracownik WSK „PZL-Mielec”, czynny i bardzo ceniony w kraju i zagranicą ekspert lotniczy, naukowiec-wykładowca, Przewodniczący SIMP przy PZL Mielec- A Lockheed Martin Company, po czym o wręczenie  Statuetki i Tablic DEDALA Janusz Chojecki poprosił w imieniu Organizatorów Prezydenta Miasta Mielca-Pana Jacka Wiśniewskiego, któremu pomagała Pani Jadwiga Klaus- Członek Zarządu TMZM/Prezes KŚT Towarzystwa. 

Laureatami tegorocznych statuetek DEDALA zostali Panowie: CZESŁAW KOLISZ– Prezes Zarządu ANKOL Sp. z o.o., były długoletni i niezwykle zasłużony konstruktor lotniczy, wybitna osobowość znana i uznana w międzynarodowym biznesie lotniczo-zbrojeniowym; MAREK DYKAS– Prezes Aeroklubu im. Bogusława ,,BODKA” Mrozka w Tuszowie Narodowym- oddany społecznik, a tablica Dedala przyznana została Wiceprezesowi Zarządu TMZM/ Prezesowi Klubu Miłośników Lotnictwa- inż. Zbigniewowi Wicherskiemu, uznanemu i cenionemu społecznikowi Ziemi Mieleckiej, działającemu w wielu branżach, nie tylko lotniczej.

Następnie wręczone zostało specjalne podziękowanie oraz mielecka Iskierka Panu Janowi Madejczykowi – b. wieloletniemu pracownikowi  WSK „PZL –Mielec”, właścicielowi firmy „Grawerstwo.Net”, która w tym roku obchodzić będzie piękny jubileusz 30-lecia działalności. Pan Jan Madejczyk od wielu lat wspiera mieleckie  społeczne organizacje pro-lotnicze i nie tylko. Wręczenia dokonał w imieniu Organizatorów Prezes TMZM- Janusz Chojeck w asyście Prezesa KML TMZM- Zbigniewa Wicherskiego i przy pomocy Pani Jadwigi Klaus.

W kolejnym punkcie programu Spotkania głos zabierali:

Prezydent miasta Mielca-Pan Jacek Wiśniewski , który podziękował organizatorom za zorganizowanie tego niezwykle intersującego stojącego na bardzo wysokim poziomie Spotkania, za prelekcje i prezentacje tematyczne zwracając się z prośbą o docieranie z nimi do uczniów mieleckich szkół, aby historia miasta Mielca i mieleckiego lotnictwa utrwala była w ich świadomości.

Poseł na Sejm RP- Pani Krystyna Skowrońska, która bardzo ciepło wyraziła się o organizatorach tegorocznego Spotkania pomimo trudnych warunków pandemicznych, jego walorach historyczno-poznawczych, Pani Poseł pozostawiła także specjalny adres kierowany do uczestników i organizatorów Spotkania.

W imieniu Posła na Sejm RP- Pana Fryderyka Kapinosa, głos zabrał Dyrektor Jego Biura Poselskiego w Mielcu- Pan Kamil Kagan, który odczytał specjalny bardzo ciepły i życzliwy adres skierowany do uczestników i organizatorów Spotkania. W przesłaniu tym Pan Poseł stwierdził, m.in. iż „lotnictwo rozwinęło skrzydła naszemu miastu”

W imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego głos zabrał Rzecznik Prasowy Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego- Pan Tomasz Leyko. Uczestnicy Spotkania z nadzieją przyjęli zapowiedź rozpoczęcia stosownych procedur w związku z intencją powstania w Mielcu Podkarpackiego Muzeum Lotnistwa.

W zakończeniu części oficjalnej Prezes Janusz Chojecki podziękował wszystkim sponsorom, darczyńcom i reklamodawcom za wsparcie finansowe w zorganizowaniu  przedmiotowego  Spotkania, a Panu Prezesowi Zarządu PZL Mielec, Sp. z o.o. – Januszowi Zakręckiemu  za pośrednictwem  Członka Zarządu- Pana Dyrektora Artura Wojtasa, za przyjęcie patronatu honorowego nad  piątkową uroczystością, zaś Panom Redaktorom: Józefowi Twardowskiemu, Grzegorzowi Majowi oraz Tomaszowi Łępie za przyjęcie patronatu medialnego.

Przed zaproszeniem wszystkich uczestników Spotkania na uroczystą kolację, prezes Janusz Chojecki podzielił się z uczestnikami dobrą nowiną dot. Pani Prezes Ankol Sp. z o.o.- Anny Kolisz. Otóż Pani Anna Kolisz orzymała kilkanaście dni temu nominację do tytułu Profesora Honorowego Społeczności Akademickiej Uniwersytetu w Oxfordzie jako jedna z kluczowych w Europie Postaci rozwoju regionalnej gospodarki. Pani Prezes Anna Kolisz odbierze tytuł oraz insygnia profesorskie w dniu 1 października 2020 r.  Wielkie Gratulacje dla Pani Anny Kolisz a dla mieszkańców Ziemi Mieleckiej to kolejny wielki powód do dumy!

Podczas uroczystej kolacji dyskutowane były kwestie zarówno mieleckich tradycji lotniczych, zwłaszcza tych dot. powstania w Mielcu Podkarpackiego Muzeum Lotniczego z prawdziwego zdarzenia, a także sprawy dotyczące rozwoju mieleckiego lotnictwa i miasta Mielca.

Uczestnicy Spotkania wyrażali szczere podziękowania pod adresem  jego Organizatorów, którzy odważyli się w trudnych warunkach pandemicznych, doprowadzić do oczekiwanego przez mielecka społeczność spotkania. 

Relację przygotował: Janusz Chojecki, Mielec, 05.09.2020

Zapraszamy do obejrzenia obszernej relacji wideo oraz wywiadów, jakie przeprowadziliśmy z uczestnikami.

Zobacz też...