W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Przestępstwa, skandale, afery

Spotkanie w sprawie Kronospanu z udziałem wojewody

Na prośbę strony społecznej 8 lutego br. wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zorganizowała spotkanie dotyczące problemów związanych z uciążliwościami powodowanymi przez Kronospan Mielec Sp. z o.o.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele mieszkańców Mielca, Rady Miasta Mielec, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Podczas spotkania zaprezentowane zostało stanowisko mieszkańców, dotyczące uciążliwości powodowanych przez Kronospan, obaw związanych z działalnością firmy oraz oczekiwań co do dalszych działań kontrolnych i administracyjnych prowadzących do ograniczenia wpływu instalacji na stan powietrza.

Przedstawiciele WIOŚ w Rzeszowie poinformowali, że działania kontrolne prowadzone są w przedmiotowym zakładzie regularnie, a ostatnia została rozpoczęta w dniu 26 stycznia b.r. Kontrola ta, wszczęta bez wcześniejszego zawiadomienia przedsiębiorcy, obejmuje emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz gospodarkę wodno-ściekową.

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, jako przedstawiciel Marszałka Województwa, a więc organu właściwego w sprawie wydania i zmiany pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji, poinformował, że zgodnie z ich wytycznymi Kronospan wprowadza wiele zmian, które mają radykalnie zmniejszyć emisję pyłów.

Ponieważ Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego stwierdził, że zakład w obecnym kształcie nie spełnia wymogów, które niesie wprowadzenie konkluzji BAT czyli Najlepszych Dostępnych Technologii określonych przez Komisję Europejską dla tej branży, zobligował firmę do jak najszybszej modernizacji. Aktualnie prowadzone jest postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego. Obecnie zakład dostosowuje się do przedmiotowej konkluzji i m.in. modernizuje instalację oczyszczania gazów na suszarni wiórów.

Według uzyskanych od Spółki informacji od 30 maja planowane jest wyłączenie suszarni i montaż nowoczesnych urządzeń, tzw. UTWS-u. Modernizowane mają być także inne urządzenia mające mniejszy wpływ na emisję. Uciążliwość zakładu ma zmniejszyć się o ponad 70 procent. Czynione są również starania mające na celu nałożenie na zakład w zmienionym pozwoleniu zintegrowanym obowiązku prowadzenia stałego monitoringu na największym emitorze czyli najwyższym kominie w tej firmie.

Zarówno przedstawiciele inspekcji ochrony środowiska jak i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zapewnili, że wykorzystują wszystkie możliwości, jakie posiadają w zakresie swoich kompetencji, aby skłonić firmę do redukcji emisji szkodliwych pyłów oraz poinformowali o możliwościach współpracy oraz przekazywaniu informacji o podejmowanych działaniach stronie społecznej.

Wojewoda podkarpacki podziękowała za duże zaangażowanie zarówno mieszkańców, jak i administracji publicznej w rozwiązanie tego ważnego problemu oraz wyraziła całkowite poparcie dla podejmowanych działań, które doprowadzą do wyeliminowania istniejących uciążliwości nie ograniczając jednocześnie rozwoju przemysłowego Mielca.

Ponieważ sytuacja ta nie jest w skali kraju czy województwa przypadkiem odosobnionym, wojewoda zadeklarowała, że przy współpracy z właściwymi organami ochrony środowiska przygotowane zostanie wystąpienie do Ministra Środowiska z prośbą o rozważenie i ewentualne zainicjowanie zmian legislacyjnych, które pozwolą zapewnić skuteczniejszą ochronę zarówno mieszkańców, jak i środowiska przed negatywnym wpływem tego rodzaju instalacji.

Urząd Wojewódzki Rzeszów  

 

 

 

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Policjanci schwytali dwa agresywne psy

Wiadomości Mielec

Fotopułapka złapała małego brunatnego niedźwiedzia

Wiadomości Mielec

W terenie zabudowanym jechał z prędkością 101 km/h

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa