W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Stan wojenny we wspomnieniach mielczan

W styczniu drugim miesiącu trwania stanu wojennego urodził mi się syn. Trzeba jakoś zawiadomić teściów w sąsiednim województwie. Telefony działają ale w obrębie miasta. W tym czasie nie było tak popularnych połączeń automatycznych i pani telefonistka powiedziała że nie połączy. Pojechać się nie da bo tylko w ważnych sprawach służbowych.

Biletu ci nie sprzedadzą, a samochodem (ojciec miał trabanta) nie da rady bo na każdym większym skrzyżowaniu stoi posterunek milicji i wojska.  Co robić?  Żona leży w szpitalu bo coś tam z porodem poszło nie tak, ale pyta się czy zawiadomiłem jej rodziców.

Poszedłem na pocztę, a pani w okienku mówi że telegramy to tylko i wyłącznie ze zgodą Urzędu Spraw Wewnętrznych, czyli obecnej komendy policji.

Wybrałem druk telegramu. Wyjaśnienie dla młodszych czytelników telegram  to taki SMS tylko przynosił go listonosz, a wysyłało się go z poczty. (taka wtedy była dostępna technologia).  Napisałem: Ewa urodziła syna będzie   Miłosz. Zgodnie z prawdą. Podbiłem go w szpitalu u ordynatora oddziału noworodków. Poszedłem do urzędu stanu cywilnego gdzie na telegramie przybili pieczątkę i napisali  nr aktu urodzenia. Na koniec udałem się na milicję (urząd spraw wewnętrznych) gdzie oficer dyżurny zapoznawszy się z całą historią napisał zgoda i przybił stosowną pieczęć. Poszedłem na pocztę (zajęło mi to bite 4 godziny) dałem pani około 14:30 kartkę z telegramem. Pani przyjęła odebrała stosowną zapłatę. Ja w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku poinformowania teściów o radosnym fakcie udałem się do domu, wypić kielicha, bo to mój ojciec został dziadkiem.

Impreza rozwija się dosyć dobrze bo to przyszedł mój dziadek, który został pradziadkiem, jacyś znajomi rodziców. Zaczyna być gwarno, aż tu nagle do drzwi ktoś puka. Otwiera moja mama, a tam przerażona urzędniczka pocztowa oddaje druk  pieniądze w woreczku i mówi że telegram cofnęła cenzura wojskowa w Rzeszowie.

               Teściowa przyjechała cztery  tygodnie później na delegację, tak kombinując aby mogła z Rzeszowa do Stalowej Woli przez Mielec pojechać co nie było łatwe. Gdy czytam że żona byłego prezydenta  przedarła się z wałówą do ośrodka internowania 24 grudnia, gdzie  siedział jej mąż czołowy opozycjonista,  to ogarnia mnie pusty śmiech. Ja nie mogłem wysłać potwierdzonego wszędzie telegramu z informacją, a ona żona znanego opozycjonisty myliła pogonie, przedzierała się przez posterunki na każdym większym skrzyżowaniu.

Mariusz Wiącek

 

Warszawa, 1982-01-21. Wobec niemo¿liwoœci opanowania kryzysu gospodarczego, spo³ecznego i politycznego, w³adze komunistyczne decyduj¹ siê na wprowadzenie 13.12.1981 r. stanu wojennego. W³adzê przejmuje wojsko - powo³ano Wojskow¹ Radê Ocalenia Narodowego, zakazano m.in. wszelkiego rodzaju zgromadzeñ (oprócz religijnych), zawieszono dzia³alnoœæ wielu organizacji spo³ecznych i stowarzyszeñ, internowano kilka tysiêcy dzia³aczy opozycji. Nz. rozmowa z automatu telefonicznego.  oe/mw PAP/CAF/Marek Broniarek

 

 

Zobacz też...

Akcja Żonkile w ZST Mielec

Redaktor naczelny

UWAGA: Mormoni w Mielcu [FELIETON]

Hakeros

Urząd Miasta komentuje wczorajszą konferencję prasową w sprawie Pomnika Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych

Redaktor naczelny