W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Przestępstwa, skandale, afery

Stanowisko Klubu PiS ws. XV sesji Rady

Otrzymaliśmy oficjalne stanowisko radnych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie zastosowania powtórzonej sesji podatkowej. Uważają oni, że po raz drugi stworzono niebezpieczny precedens w życiu mieleckiego samorządu.

Stanowisko Radnych Klubu Prawo i Sprawiedliwość Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 9 grudnia 2019 r. dotyczące propozycji Prezydenta Miasta Mielca Pana Jacka Wiśniewskiego w sprawie podniesienia opłat podatkowych na 2020 rok.

Szanowni Państwo, Mielczanie,

Pragniemy odnieść się do wydarzeń związanych ze zwołaniem XV sesji Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Rady – Pana Bogdana Bieńka w tzw. trybie nadzwyczajnym, na wniosek Prezydenta Miasta Mielca – Pana Jacka Wiśniewskiego. Punkt obrad był tylko jeden – propozycja podwyższenia podatków od nieruchomości na rok 2020.

W naszym odczuciu już sam tryb zwołania sesji a w szczególności, poinformowanie i przekazanie materiałów radnym na 2,5 dnia przed planowaną sesją może budzić wątpliwości natury prawnej a już z pewnością nie pogłębia zaufania do samorządu i podejmowanych w taki sposób decyzji. Jest to kolejny już negatywny precedens, po opóźnionym przekazaniu radnym projektu budżetu.

Tym bardziej dziwi fakt, że część radnych w sposób zasadniczy zmieniła swoje stanowisko, pomimo że argumentacja władz miasta nie uległa zmianie. Zmianie uległy jedynie, i to w sposób nieznaczny, wysokości proponowanych przez Prezydenta stawek podatkowych, choć wciąż główny ciężar tych podwyżek spocznie na przedsiębiorcach i mieszkańcach (w przypadku tych drugich wzrost wyniesie aż 33%). Jako Klub Prawa i Sprawiedliwości nie znajdujemy uzasadnienia dla podwyżek podatków. Naszym zdaniem równoważenie budżetu należy uzyskać poprzez ograniczenie wydatków, a nie poprzez poszukiwanie dodatkowych wpływów pochodzących od mieszkańców i przedsiębiorców prowadzących działalność w naszym Mieście.

Przykładem tego mogą być inne samorządy, które to przecież funkcjonują w tym samym otoczeniu prawnym, a jednak nie podnoszą obciążeń (Dębica, Stalowa Wola). Należy przede wszystkim ograniczać wydatki na administrację – nie może być tak, że Miasto pozyskuje dodatkowe środki od mieszkańców głównie „samo na siebie”. Zaplanowany wzrost wydatków bieżących w naszym Mieście to aż 15% w stosunku do roku 2019. Miejsc do pozyskania oszczędności jest wiele, na co wskazywaliśmy podczas ostatniej sesji. Niestety trudno nie odnieść wrażenia, że sesja została zwołana po to aby powtórzyć przegrane głosowanie, tym razem już z odpowiednio policzonymi głosami, a nie po to by debatować, argumentować i wypracować konsensus. 

Jako Klub Prawa i Sprawiedliwości oceniamy, że projekt budżetu został przygotowany źle, niewłaściwie oraz bez należytej staranności. Pan Prezydent planuje wydać więcej niż ma i stąd próba „zdobycia” dodatkowych środków. 

Niestety takie działanie władz miasta nie zachęci nowych inwestorów do inwestowania, a młodych ludzi do pozostawania w naszym Mieście, nie wspominając już o zachęcaniu innych do osiedlenia się w Mielcu.

Z poważaniem

Radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość

Rady Miejskiej w Mielcu 


Zobacz też...

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa