W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Stanowisko klubu radnych PiS w sprawie wotum zaufania

Stanowisko klubu radnych PiS odnośnie głosowania przeciw udzieleniu wotum zaufania Zarządowi Powiatu Mieleckiego

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w radzie powiatu mieleckiego będzie głosował przeciw udzieleniu wotum zaufania Zarządowi Powiatu Mieleckiego oraz przeciwko udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu Mieleckiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Jako radni opozycji, jesteśmy zakłopotani sposobem prowadzenia naszego powiatu przez obecne władze powiatu pod kierownictwem starosty Stanisława Lonczaka. Samorząd powiatowy jako odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa medycznego, w zakresie sprawowania nadzoru nad Szpitalem Specjalistycznym w Mielcu prowadzi dziwne i niezrozumiałe dla mieszkańców naszego powiatu działania. Z jednej strony Starosta podczas ostatniej sesji artykułował poważne zarzuty pod adresem personelu szpitala, w tym jak rozumiemy również jego Dyrektora, z drugiej od ponad 2.5 roku sprawuje nadzór nad działalnością szpitala oraz wymienia kolejnych dyrektorów. Mieszkańcy powiatu oczekują sprawnej i na dobrym poziomie opieki medycznej a z zakłopotaniem obserwują kolejne nierozstrzygnięte konkursy na dyrektora szpitala, chaos organizacyjny oraz niepotrzebne, słowne wycieczki starosty Lonczaka w kierunku personelu szpitala. Oczekujemy jasnej, popartej rzetelną dyskusją, drogi naprawy sytuacji szpitala, perspektyw jego rozwoju oraz planu inwestycji bo również na tym polu obserwujemy załamanie się wypracowanego w latach 2014-2018 trendu zakładającego przeznaczanie corocznie licznych środków na inwestycje w szpitalu oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej służącej mieszkańcom naszego powiatu. 

Kolejnym obszarem który należy zdecydowanie poprawić jest kwestia powiatowych inwestycji. Widzimy zastój inwestycyjny, przeplatany niewielkimi jak na możliwości finansowe powiatu punktowymi inwestycjami w kilku obszarach, brak jest kompleksowego podejścia do inwestycji oraz wizji jak je zrealizować i skąd pozyskać środki finansowe. Przypominamy również, że powiat mielecki obejmuje 10 gmin, które powinny być traktowane jednakowo a w ślad za tym powinny iść inwestycje służące równomiernemu rozwoju całego powiatu. To jedno z podstawowych zadań samorządu powiatowego, które wynika również ze strategii rozwoju opracowanej dla powiatu mieleckiego. Zwracamy uwagę na to aby władze powiatu oraz radni koalicji rządzącej którzy przecież reprezentują cały powiat nie zapominali o miejscowościach położonych nieco dalej od największych ośrodków naszego powiatu i wspierali je również inwestycyjnie, aby za kilka lat nie okazało się że są tereny w naszym powiecie które są bardzo zaniedbane.  

Kwestia zastoju inwestycyjnego w szkołach naszego powiatu, podnoszona już była wielokrotnie na forum tej rady. W tym zakresie niewiele się zmieniło, cieszymy się oczywiście z inwestycji w I LO ale pytamy przy tym co z pozostałymi planowanymi w latach 2014 – 2018 inwestycjami, obejmującymi np. boisko przy II LO, halę przy Ekonomiku czy remonty szkół. Podkreślamy i będziemy to robić do skutku, że inwestycja w młodzież to inwestycja w nasz powiat o największej stopie zwrotu, rozumianej przez to, że dobrze wykształcona kadra pracowników jest w stanie przyciągnąć nowych inwestorów, a przez to doprowadzić do poprawy życia mieszkańców całego powiatu. 

Kończąc, wierzymy, że mijająca połówka kadencji Stanisława Lonczaka na stanowisku starosty to był, przedłużony ale jednak okres wdrażania się i od teraz nasz powiat wróci na ścieżkę boomu inwestycyjnego, sytuacja w szpitalu zdecydowanie się poprawi a wszelkie niejasności zostaną wyjaśnione. Musicie Panowie z koalicji rządzącej naszym powiatem wreszcie zrozumieć, że 5 – letni czas trwania w samorządzie może przekreślić wiele szans rozwojowych, które trudno będzie później nadrobić. Jako radni PiS, będący w tej kadencji w opozycji zapewniamy o wsparciu dla dobrych inicjatyw, które służą mieszkańcom oraz rozwojowi naszego powiatu. 

Klub Radnych PiS w radzie powiatu mieleckiego

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa