W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
fratelli
EsteticDent Dentysta Mielec
Image default
Informacje

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w sprawie sytuacji finansowej szpitali powiatowych

Kondycja finansowa szpitali w całym kraju jest w bardzo złym stanie – to najogólniejsze ze sformułowań dających się słyszeć ze środowisk samorządowców, zajmujących się tymi placówkami.


Troska o to czy uda się je utrzymać w takim zakresie świadczonych usług jak dotychczas, czy też konieczne będą cięcia i redukcja oddziałów oraz zwalnianie personelu – to obecnie, najbardziej gorące dylematy, przed jakimi stoją, w większości wypadków, samorządy powiatowe.
Nie inaczej było podczas ostatniego Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego.

Burzliwa momentami dyskusja stała się pretekstem do wypracowania Stanowiska Powiatów Województwa Podkarpackiego. Poniżej prezentujemy pełną jego treść:

Stanowisko
Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego
w sprawie sytuacji finansowej szpitali powiatowych
Rzeszów, 30 listopada 2022 roku

Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego informuje o bardzo złej sytuacji finansowej w podległych im podmiotach leczniczych po wejściu w życie w lipcu 2022 r. nowelizacji ustawy o sposobie naliczania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.


Nowelizacja nakłada obowiązek wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek, położnych i innych osób. Wbrew zapowiedziom szpitale nie otrzymały odpowiednich środków na sfinansowanie podwyżek. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej środki na podwyżki zostały włączone do wyceny świadczeń, aby zlikwidować tzw. odrębne strumienie finansowania szpitali i doprowadzić do tego, by utrzymywały się one wyłącznie z kontraktów. Jednocześnie wartość kontraktów została zmniejszona przez zastosowanie współczynnika korygującego.


Świadczenia zdrowotne są wyceniane przez NFZ poniżej kosztów. Dodatkowo szpitale ponoszą wszelkie koszty związane z wysoką inflacją oraz koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych oraz pracowników administracji, którzy również oczekują podwyżek.
Wprowadzona zmiana doprowadziła do konfliktu dyrektorów szpitali z pracownikami i związkami zawodowymi. Efektem tego są kontrole Państwowej Inspekcji Pracy i innych uprawnionych organów oraz pozwy do sądu i spory zbiorowe.


Szpitale już teraz są poważnie zadłużone a z każdym miesiącem ich kondycja finansowa ulega dalszemu pogorszeniu. Sytuacja w całym kraju jest dramatyczna, co grozi paraliżem służby zdrowia i brakiem dostępności do usług. Aby temu zapobiec potrzebna jest pilna i zdecydowana interwencja ze strony państwa.


Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego oczekuje podjęcia natychmiastowych działań w celu zapewnienia szpitalom odpowiedniego finansowania, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz faktycznych, niezbędnych kosztów ich funkcjonowania.

Przewodniczący Konwentu
Powiatów Województwa Podkarpackiego

Józef Jodłowski

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Potrącenie rowerzysty na rondzie

Wiadomości Mielec

Potrącenie motorowerzysty w Woli Mieleckiej

Wiadomości Mielec

Żołnierze w powiecie mieleckim na ćwiczeniach

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa