W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Stanowisko Prezydenta Miasta Mielca ws. działek przy ul. Iwaszkiewicza w Mielcu

W piątek radni miejscy z Klubu Prawa i Sprawiedliwości zwołali konferencję prasową, której tematem była sprzedaż działki przy ulicy Iwaszkiewicza. Dzisiaj publikujemy odpowiedź Prezydenta Jacka Wiśniewskiego odnoszącą się do tej sprawy.

Szanowni państwo

W związku, że w ostatnich dniach temat działek przy ul. Iwaszkiewicza zrobił się dość głośny, czuję się w obowiązku wyjaśnić tę kwestię mieszkańcom Mielca. Sprawa natomiast jest znacznie prostsza niż przedstawili to Radni Miejscy Prawa i Sprawiedliwości, a w związku z tym, że tego typu działania odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie wymagają obszernej argumentacji.

W 2015 roku działki, o których mowa, zostały oddane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. Natomiast zgodnie z przepisami, nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana użytkownikowi wieczystemu. Sprzedaż ta odbywa się już bez przetargu a na poczet ceny sprzedaży zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego, a nie sumie dotychczas wniesionych opłat. Zatem obecnie, użytkownik wieczysty zobowiązany jest dopłacić za działki 1 042 147,00 zł i nie ma w tej kwestii żadnych ustępstw czy korzystniejszych wariantów.

Jeśli mowa natomiast o porozumieniu z użytkownikiem wieczystym działek, to przypominam, że porozumienie to zostało zawarte na prośbę Radnych Miejskich Prawa i Sprawiedliwości. W treści porozumienia zawarta był cena sprzedaży działek – wielokrotnie już omawiana i znana radnym.

Z poważaniem

Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski

Zobacz też...

W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości