W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Starosta o szczegółach odwołania dyrektora szpitala

Po ponad dwóch miesiącach pracy, Zbigniew Torbus został odwołany ze stanowiska dyrektora mieleckiego szpitala przez Zarząd Powiatu. Czy władze powiatu musiały podjąć taką decyzję? Starosta wyjaśnia całą sprawę.

Przekroczony termin

Dyrektor szpitala nie złożył w wymaganym terminie 30 dni od dnia powołania oświadczenia majątkowego i to jest potwierdzony fakt. Zapewne dyrektor mógłby udzielić dokładnej odpowiedzi, co było przyczyną niezłożenia w terminie oświadczenia majątkowego – mówi starosta mielecki Stanisław Lonczak.

To był bardzo trudny okres dla szpitala, jego załogi i samego dyrektora. Był ogromny wzrost zachorowań i zgonów pacjentów. Wielogodzinne postoje karetek pogotowia przed szpitalem z pacjentami z całego województwa i zakażenia załogi szpitala. Wszystko to zapewne bardzo zajmowało czas dyrektora, bo musiał temu wszystkiemu wraz z personelem szpitala zaradzić i to było ważniejsze, niż inne sprawy – wyjaśnia starosta.

Czy władze starostwa musiały odwołać dyrektora? Czy pomimo faktu, że oświadczenie majątkowe zostało złożone po terminie zarząd musiał odwołać Zbigniewa Torbusa z funkcji dyrektora szpitala?

Przepisy prawa nakazują osobie powołanej na funkcję dyrektora szpitala, złożenie oświadczenia majątkowego w terminie 30 dni od dnia powołania. Jeżeli w tym terminie nie złoży oświadczenia majątkowego, to na podstawie przepisów o samorządzie powiatowym organ właściwy, w tym przypadku Zarząd Powiatu Mieleckiego, musi odwołać w terminie do 30 dni dyrektora – przekazuje Stanisław Lonczak.

Gdyby zarząd powiatu nie odwołał dyrektora z powodu niezłożenia w terminie oświadczenia majątkowego, mogłoby to skutkować oskarżeniem zarządu przez organy państwa (CBA, wojewoda) o nieprzestrzeganie prawa. W Polsce są odnotowane przypadki odwołań dyrektorów szpitali i ponownego powierzenia im obowiązków do czasu wyłonienia dyrektora po przeprowadzonej procedurze konkursowej. Nieodwołanie dyrektora w tej sytuacji prawnej byłoby naruszeniem prawa.

Zbigniew Tobrus i tak będzie zarządzał szpitalem. Jaki sens ma odwoływanie dyrektora, skoro i tak nadal wykonuje tę samą pracę jako pełniący obowiązki?

Niestety przepisy prawa mamy takie, a nie inne i przestrzegając ich podejmuje się czasami decyzje, które pozbawione są sensu, jak w tym przypadku – odpowiada starosta Stanisław Lonczak. Dyrektor nie został odwołany z powodu nadużyć czy zaniedbań w zarządzaniu, tylko z powodu przeoczenia terminu złożenia oświadczenia majątkowego, a więc z przyczyny wydawałoby się błahej. Z chwilą odwołania, tj. 7 grudnia musiał złożyć oświadczenie majątkowe a od dnia 8 grudnia, gdy zostało mu powierzone pełnienie obowiązków dyrektora szpitala, musi do 30 dni złożyć kolejne oświadczenie majątkowe.

Dyrektor składał oświadczenie majątkowe na początku maja tego roku i w listopadzie (po terminie).

Dla mnie jest to absurdalne, ale takie ktoś uchwalił przepisy prawa i nałożył takie obowiązki na dyrektorów szpitali i nie tylko, bo te przepisy prawa obowiązują wszystkich pracujących w samorządach na stanowiskach kierowniczych. Póki co, nie ma woli politycznej, aby zmienić przepisy prawa w tym zakresie – komentuje starosta.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Szczury doprowadziły do zamknięcia budynku przedszkola

Wiadomości Mielec

Warsztaty bębniarskie na Rynku i w SCK [FOTO]

Wiadomości Mielec

„Nieme kino” w Parku Oborskich [FOTO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa