W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Starosta podpisał umowy z kołami łowieckimi

Starosta Mielecki podpisał umowy na dzierżawę obwodów łowieckich. O kontynuację gospodarowania swoimi rewiami ubiegało się 8 kół łowieckich działających na terenie Powiatu Mieleckiego.

W ramach podpisanych umów myśliwi zobowiązują się:
– współdziałać z właściwym wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, właściwym nadleśniczym w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny;

– zgłaszać właściwym organom Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej lub urzędom gminy bądź najbliższym zakładom leczniczym dla zwierząt o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt wolno żyjących;

– bezwzględnie uwzględniać przy organizacji polowania zbiorowego sprzeciwu, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi;

– prowadzić monitoring łowiecki obejmujący zwierzynę i jej środowisko;

– terminowo i bieżącego szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzanych przez zwierzynę łowną oraz przy wykonywaniu polowania i wypłaty odszkodowań zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Myśliwi muszą w pełni współpracować ze wszystkimi organami państwowymi i samorządowymi na szczeblu województwa (marszałek, sejmik, zarząd województwa), powiatu (starosta, zarząd powiatu, rada powiatu) oraz gminy (prezydent, burmistrz lub wójt, rada gminy) oraz kompleksowego działania w zakresie ochrony zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Podpisane w starostwie umowy obowiązywać będą przez kolejne 10 lat.

e-leclerc-mielec
Navi

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa