20 października 2019 (niedziela) - 11:16
Starosta podsumował działalność powiatowego szpitala
Starosta podsumował działalność powiatowego szpitala
Starosta podsumował działalność powiatowego szpitala
Informacje

Starosta podsumował działalność powiatowego szpitala

Kilka trwających inwestycji i kilka takich, które rozpoczną się już niebawem. Do tego lepszy niż w roku ubiegłym wynik finansowy i ponad 4,2 miliona złotych na podwyżki dla personelu średniego – o tych sprawach związanych z działalnością powiatowego szpitala mówił dziś starosta Zbigniew Tymuła.

Okazją do podsumowania działalności lecznicy była konferencja prasowa, która odbyła się w piątek, 9 listopada w Starostwie Powiatowym w Mielcu. W czasie jej trwania starosta Zbigniew Tymuła wyliczył m.in. najważniejsze inwestycje – zarówno te wykonane, jak i te, do których realizacji przymierza się obecnie szpital.

Wkrótce oddanie dwóch ważnych oddziałów 


W szpitalu końca dobiega obecnie wart ponad milion złotych remont segmentu „C”. Ta część szpitala dostosowana została do potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej, a także wyposażona w nowy sprzęt. W obiekcie trwają obecnie prace związane z odbiorem technicznym obiektu, wkrótce natomiast odbędzie się jego oficjalne otwarcie.
Zakończyły się także prace remontowe w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W ramach zadania wykonano m.in. nowe wejście do SOR-u, a także doposażono oddział w niezbędny sprzęt, dostosowując go tym samym do wymogów obowiązujących w przepisach prawa polskiego – m.in. tych związanych z potrzebami osób niepełnosprawnych. Całość zadania warta jest ponad 2,2 miliona złotych, z czego dofinansowanie zewnętrzne objęło aż 1,9 miliona złotych.

Nowy blok operacyjny i nowy tomograf – to zadania na najbliższą przyszłość

Jak podkreślił starosta Zbigniew Tymuła, szpital stoi przed kolejnymi ważnymi wyzwaniami. Jednym z nich będzie przebudowa bloku operacyjnego. Zadanie o łącznej wartości 14 085 740,54 zł zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 kwotą 9 892 962,33 zł. Brakującą kwotę wysokości ponad 4,1 miliona złotych przekaże szpitalowi samorząd powiatu.

– Prace mają objąć przebudowę i rozbudowę Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a także zakup sprzętu. Liczymy, że jeszcze w tym roku uda się rozstrzygnąć przetarg i wyłonić wykonawcę tego zadania – mówił starosta.
Również w tym roku, najprawdopodobniej do 15 grudnia, w szpitalu pojawi się nowy tomograf. Zastąpi on stary, awaryjny sprzęt. – Chciałbym poprosić mieszkańców o chwilę cierpliwości. Przez około dwa tygodnie w szpitalu nie będzie można korzystać z tomografu – w związku z wyprowadzaniem starego sprzętu i dostosowywaniem pracowni do wprowadzenia nowego. Nowy sprzęt będzie sprzętem nowoczesnym, który z pewnością podniesie jakość świadczonych przez szpital usług – podkreślał starosta, dodając że również ten zakup został sfinansowany ze środków zewnętrznych, a konkretniej – z rezerwy budżetowej rządu. Kwota wsparcia, jaką uzyskał szpital to 1,4 miliona złotych, zaś całkowita wartość sprzętu – 2 472 026,39 zł.

Kilka słów o stracie netto

Powiat zainwestował również 308 221,72 zł w pokrycie straty netto mieleckiego szpitala za ubiegły rok obrotowy. Decyzję o tym kroku, dyktowaną zapisami ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 roku, podjęła Rada Powiatu Mieleckiego podczas swojej ostatniej sesji. Dziś starosta uspokoił wszystkich, którzy obawiają się, że i w bieżącym roku mogłoby dojść do wytworzenia przez szpital straty przekraczającej wartość amortyzacji.

– Po rozmowach z panem dyrektorem widzimy, że sytuacja szpitala normuje się i za rok nie będzie potrzeby pokrywania straty netto szpitala przez Radę Powiatu Mieleckiego – uspokajał starosta. Na potwierdzenie swoich słów przytoczył liczby: na koniec września ubiegłego roku strata finansowa wynosiła już około 2,7 miliona złotych, na koniec września br. wynosiła natomiast znacznie mniej, bo 1 567 000 zł. Stan amortyzacji kształtuje się z kolei na poziomie około 4 milionów złotych.

4,2 Miliony złotych na podwyżki dla personelu

4 miliony złotych to kluczowa kwota również w przypadku wynagrodzeń dla pracowników. Właśnie tyle wyniosła suma podwyżek dla personelu średniego w ciągu ostatnich trzech lat. – Była to dokładnie kwota 4 200 000 złotych. Warto podkreślić, że nigdy wcześniej na podwyżki nie została przeznaczona tak duża ilość pieniędzy – zaznaczał starosta, dodając, że szpital – pomimo wydatkowania dużej sumy na podwyżki – ma dziś znacznie lepszy wynik finansowy niż w roku ubiegłym i realizuje szereg inwestycji. – Powinniśmy być dumni z tego, w jakim kierunku zmierza działalność szpitala. Apeluję do wszystkich pracowników szpitala o cierpliwość i dobrą współpracę – dodał.
O innych tematach poruszonych na konferencji prasowej będziemy informować wkrótce.

 

Starosta podsumował działalność powiatowego szpitala

 

Starosta podsumował działalność powiatowego szpitala
Starosta podsumował działalność powiatowego szpitala
Starosta podsumował działalność powiatowego szpitala

Zobacz też...

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości