W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Starosta Tymuła: „Zainwestowaliśmy 17,5 miliona”

Tylko w latach 2015 – 2016 powiat mielecki zrealizował inwestycje warte blisko 17,5 miliona złotych. Co więcej, ponad połowę tej kwoty stanowiły środki pozyskane z zewnątrz.

Pochodzące z różnych źródeł dofinansowania zewnętrzne stanowiły dokładnie 8 933 276,93 zł. Oznacza to, że wkład własny powiatu w zadania o łącznej wartości 17 497 673,94 zł wyniósł tylko nieco ponad 8,5 miliona złotych. – Cieszymy się, że generowane oszczędności oraz umiejętności naszego zespołu sporządzającego wnioski o dofinansowania pozwalają nam działać z coraz większym rozmachem.

Co szczególnie ważne, podejmowane przez nas inwestycje stanowią rzeczywistą odpowiedź na zapotrzebowania mieszkańców powiatu – mówi Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła.

 

 

W latach 2015-2016 Powiat Mielecki zrealizował inwestycje warte 17 497 673,94 zł. Aż 8 933 276,93 zł stanowiły środki pozyskane z zewnątrz.

 

Dla bezpieczeństwa mieszkańców – nowa infrastruktura

Mieszkańcy ci szczególnie cieszyli się z przedsięwzięć podjętych w roku 2016, kiedy to za niespełna 690 tys. złotych odbudowano most nad rzeką Babulówką w Dębiakach, a nad Starym Brniem, u styku Łysakowa i Czermina, postawiono kładkę dla pieszych wartą ponad 280 tys. złotych. Z niemniejszą aprobatą spotkała się warta ponad milion złotych budowa przepustu po przeciwległej stronie powiatu, w miejscowości Biały Bór, na trasie prowadzącej z Tuszymy do Blizny czy  – równie ważne dla mieszkańców – remonty mniejszych przepustów i rowów przy drogach powiatowych przeprowadzone za kwotę około 100 tys. złotych.

Z zakresu infrastruktury – jak co roku – sporo pieniędzy zainwestowano również w budowę chodników i dróg na obszarach gminnych. W latach 2015 i 2016 nowe trakty dla pieszych pojawiły się na terenach gmin: Mielec, Czermin, Wadowice Górne, Borowa, Radomyśl Wielki, Tuszów Narodowy, Gawłuszowice oraz Padew Narodowa. – Muszę powiedzieć, że współpraca z samorządami lokalnymi z naszego powiatu, w zakresie poprawy infrastruktury drogowej, jest bardzo dobra. Za to szczerze dziękuję włodarzom gmin –  mówi starosta Tymuła, wyliczając, że dzięki owej współpracy udało się wybudować blisko 10 kilometrów chodników.

Jeszcze więcej, bo prawie 11 kilometrów, wyniosła łączna długość przebudowanych w tym czasie dróg powiatowych. Remonty odbyły się m.in. na trasach relacji Trzciana – Kawęczyn, Podleszany – Ruda – Zasuw, Padew Narodowa – Kębłów, Gliny Małe – Sadkowa Góra, Grochowe II – Trześń – Mielec,  Mielec – Gawłuszowice czy w samym Mielcu. Wśród najważniejszych inwestycji podjętych na drogach powiatowych znajdujących się na terenie miasta warto wymienić szczególnie reorganizację dwóch niebezpiecznych skrzyżowań: al. Kwiatkowskiego z ul. Przemysłową oraz ul. Wojska Polskiego z drogą prowadzącą w kierunku Trześni. W pierwszym z wymienionych miejsc, przy współpracy z magistratem, wybudowano rondo warte 830 tys. złotych, w drugim – dokonano przebudowy dróg za kwotę około pół miliona złotych. – Co szczególnie istotne, w przypadku obydwu tych inwestycji, pozyskaliśmy finansowanie zewnętrzne wysokości 50% ich wartości – komentuje starosta.

W rejonie skrzyżowania al. Kwiatkowskiego z ul. Przemysłową doszło do śmiertelnego wypadku. Budowa ronda, na którą powiat złożył się z magistratem, podniosła poziom bezpieczeństwa, a także odciążyła to miejsce w godzinach szczytu.

 

O tym, jak stare zamienia się w nowe

Dofinansowanie zewnętrzne, opiewające na przeszło 450 tys. złotych, powiat mielecki uzyskał również na termomodernizację budynku Państwowej Straży Pożarnej. Za łączną kwotę ponad 2,6 miliona zł udało się tam ocieplić strop, wybudować kotłownię gazową oraz system wentylacji mechanicznej. Drugi etap remontu komendy objął rewitalizację elewacji, którą to starostwo sfinansowało wspólnie z urzędem miejskim.

Podobne zadania, obejmujące m.in. wymianę kotła olejowego na kocioł gazowy kondensacyjny i renowację infrastruktury, zrealizowano też w Przychodni Zdrowia w Przecławiu, a także w obiektach Zespołu Szkół im. prof. Groszkowskiego w Mielcu, gdzie dokonano wymiany węzła cieplnego. Inwestycje kosztowały kolejno 286 tys. i 121 tys. złotych. Obie w znacznym stopniu sfinansowane zostały z dotacji przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Remont przychodni w Przecławiu przyniósł za sobą nie tylko walory estetyczne. Modernizacja obiektu wiązała się też z budową instalacji gazowej i przebudową kotłowni.

 

A jeśli już mowa o unowocześnianiu, nie sposób nie wspomnieć o reorganizacji obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej jednostek organizacyjnych powiatu mieleckiego. Scentralizowanie zadań z zakresu rachunkowości, gospodarki finansowej, sprawozdawczości i obsługi administracyjnej w jednej jednostce (Centralnej Obsłudze Jednostek) pozwoliło na ujednolicenie procedur, podział obowiązków oraz zlikwidowanie problemu zastępstw za nieobecnych pracowników. To też redukcja etatów i znaczne oszczędności finansowe z tym związane.  

Ku wygodzie młodych, dorosłych i niepełnosprawnych

Kolejna grupa inwestycji realizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat ukierunkowana była na polepszanie jakości życia mieszkańców. Dla tych młodszych starostwo zainwestowało m.in. w budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym oraz renowacje sal gimnastycznych (w Zespole Szkół Technicznych i II Liceum Ogólnokształcącym). – Obecnie jesteśmy w trakcie realizowania kolejnej sportowej inwestycji. Nowa, piękna hala przy popularnym „Elektryku” oddana zostanie do użytku planowo w październiku bieżącego roku – dodaje starosta Tymuła. 

– Jako staroście leży mi na sercu to, aby szkoły miały odpowiednie zaplecze sportowe – mówił podczas otwarcia nowej sali gimnastycznej ZST Zbigniew Tymuła. W ciągu ostatnich dwóch lat, za aprobatą Rady Powiatu, zainwestował również w remont sali gimnastycznej II LO oraz budowę boiska wielofunkcyjnego przy I LO.

 

Kierowcy, będący zarazem petentami Starostwa Powiatowego w Mielcu, jesienią 2015 roku doczekali się dodatkowych 31 miejsc parkingowych pod urzędem. Nie był to jednak koniec inwestycji w nową siedzibę powiatu, bowiem na przestrzeni ostatnich dwóch lat wykonano tam również klimatyzację, remont piwnic oraz zagospodarowano teren przed budynkiem. Obecnie trwają zaś prace nad budową windy, która ułatwi załatwianie spraw urzędowych osobom starszym, schorowanym i niepełnosprawnym.

Winda, tuż obok remontu klatki schodowej i posadzek, była również ważną inwestycją podjętą w Przychodni nr 2 w Mielcu. – Wielokrotnie słyszałem, że niepełnosprawni pacjenci musieli być wynoszeni na piętro na rękach. Dałem słowo, że to się zmieni i słowa dotrzymałem – komentuje to przedsięwzięcie starosta Zbigniew Tymuła.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Przez 9 lat był na wszystkich lekcjach w szkole

Wiadomości Mielec

Mielecka ortopedia poszerza ofertę [VIDEO]

Wiadomości Mielec

Jechał motocyklem pod prąd. Miał ponad 2 promile

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa