W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Starosta Zbigniew Tymuła o powiatowych inwestycjach

16 sierpnia radni spotkali się podczas XXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Mieleckiego. Starosta przedstawił wówczas szczegóły realizowanych i planowanych inwestycji na terenie Powiatu Mieleckiego.

W dziewięcio-punktowym porządku obrad znalazła się m.in. uchwała w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli. Ponadto radni jednogłośnie opowiedzieli się za zatwierdzeniem i przystąpieniem do realizacji projektu” Mielec stawia na zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, którego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, tym samym zapewnienie wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych.

 

 

Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła poinformował także o bieżących działaniach Zarządu Powiatu.

Na chwilę obecną ogłoszone zostały przetargi na:

 

  • przebudowę istniejących przepustów i oczyszczanie rowów przy drogach powiatowych. Konieczność wykonania tych prac wynika ze złego stanu urządzeń wodnych zlokalizowanych w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Mieleckiego.
  • wykonanie remontu zagrzybiałych piwnic w budynku Starostwa Powiatowego Mielcu przy ul. Wyspiańskiego,
  • termomodernizację Przychodni Zdrowia w Przecławiu wraz z budową instalacji gazowej
  • i kotłowni,
  • rozbudowę i przebudowę budynku Sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. prof.
    J. Groszkowskiego Mielcu wraz z wykonaniem ogrodzenia przy tej szkole,
  • przebudowę oddziału na parterze segment C dla potrzeb oddziału Chirurgii Naczyniowej Szpitala Powiatowego w Mielcu.

 

Przebudowa mostu

Ponadto, rozpoczęła się realizacja zadania przebudowa mostu na Potoku Zgórsko w miejscowości Ruda w ciągu drogi powiatowej nr 1 175R Tuszyma – Przecław – Radomyśl Wielki. Obecnie na istniejącym moście trwają prace rozbiórkowe i w związku z tym przejazd drogą nr 1175 w Rudzie został zamknięty i uruchomiono objazdy. – Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu na wspomniane zadanie powstałe oszczędności zostały przeznaczone na kolejne zadania inwestycyjne – powiedział gospodarz powiatu.

 

Dzięki oszczędnościom…

Mowa tu o przebudowie drogi powiatowej Nr 1 156R relacji Trzciana – Kawęczyn w m. Kawęczyn; drogi powiatowej Nr 1 169R relacji Podleszany – Ruda – Zasów w m. Ruda, przebudowie drogi powiatowej Nr 1 136R relacji Padew Narodowa – Kębłów w m. Padew Narodowa; przebudowie drogi powiatowej Nr 1 149R relacji Gliny Małe – Sadkowa Góra w m. Gliny Małe, oraz na budowie kładki dla pieszych w sąsiedztwie mostu przez rzekę Breń Stary w ciągu drogi powiatowej Nr 1 151R relacji Górki -Czermin Rzędzianowice w m. Czermin i Łysaków.

 

Kolejne chodniki

Powiat Mielecki przygotowuje się także na ogłoszenie przetargu na budowę chodników na terenie gm. Padew Narodowa w miejscowości Zarównie i Zachwiejów. W trakcie realizacji są chodniki w gm. Czermin, Wadowice Górne i Mielec oraz wykonanie parkingu koło Szkoły w miejscowości Czajkowa gm. Tuszów Narodowy.

Natomiast po odbiorze są nowo wybudowane chodniki na terenie gm. Tuszów Narodowy, Radomyśl Wielki i Gawłuszowice. Jednocześnie trwają prace remontowe przy istniejących chodnikach na terenie powiatu mieleckiego, jak i trwają przygotowania do wykonania nawierzchni bitumicznej i dojazdów do mostu w m. Dębiaki. Konstrukcja mostu oraz umocnienie brzegów rzeki w obrębie mostu jest zakończona.

 

COJ i ZST

W trakcie przygotowania i umeblowania są pomieszczenia dla Centrum Obsługi Jednostek, która to jednostka będzie miała siedzibę w budynku Starostwa przy ul. Wyspiańskiego. Rozpoczęto także remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu, który obejmuje m.in. odświeżenie ścian, wymianę instalacji oświetlenia na energooszczędną.

 

unnamed

 

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Zachowaj Trzeźwy Umysł – konkurs uczniów [FOTO]

Wiadomości Mielec

Gala Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego [FOTO]

Wiadomości Mielec

Takiej książki jeszcze w Mielcu nie było! [FELIETON]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa