Slider
Image default
Informacje

Starosta Zbigniew Tymuła o powiatowych inwestycjach

16 sierpnia radni spotkali się podczas XXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Mieleckiego. Starosta przedstawił wówczas szczegóły realizowanych i planowanych inwestycji na terenie Powiatu Mieleckiego.

W dziewięcio-punktowym porządku obrad znalazła się m.in. uchwała w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli. Ponadto radni jednogłośnie opowiedzieli się za zatwierdzeniem i przystąpieniem do realizacji projektu” Mielec stawia na zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, którego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, tym samym zapewnienie wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych.

 

 

Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła poinformował także o bieżących działaniach Zarządu Powiatu.

Na chwilę obecną ogłoszone zostały przetargi na:

 

  • przebudowę istniejących przepustów i oczyszczanie rowów przy drogach powiatowych. Konieczność wykonania tych prac wynika ze złego stanu urządzeń wodnych zlokalizowanych w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Mieleckiego.
  • wykonanie remontu zagrzybiałych piwnic w budynku Starostwa Powiatowego Mielcu przy ul. Wyspiańskiego,
  • termomodernizację Przychodni Zdrowia w Przecławiu wraz z budową instalacji gazowej
  • i kotłowni,
  • rozbudowę i przebudowę budynku Sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. prof.
    J. Groszkowskiego Mielcu wraz z wykonaniem ogrodzenia przy tej szkole,
  • przebudowę oddziału na parterze segment C dla potrzeb oddziału Chirurgii Naczyniowej Szpitala Powiatowego w Mielcu.

 

Przebudowa mostu

Ponadto, rozpoczęła się realizacja zadania przebudowa mostu na Potoku Zgórsko w miejscowości Ruda w ciągu drogi powiatowej nr 1 175R Tuszyma – Przecław – Radomyśl Wielki. Obecnie na istniejącym moście trwają prace rozbiórkowe i w związku z tym przejazd drogą nr 1175 w Rudzie został zamknięty i uruchomiono objazdy. – Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu na wspomniane zadanie powstałe oszczędności zostały przeznaczone na kolejne zadania inwestycyjne – powiedział gospodarz powiatu.

 

Dzięki oszczędnościom…

Mowa tu o przebudowie drogi powiatowej Nr 1 156R relacji Trzciana – Kawęczyn w m. Kawęczyn; drogi powiatowej Nr 1 169R relacji Podleszany – Ruda – Zasów w m. Ruda, przebudowie drogi powiatowej Nr 1 136R relacji Padew Narodowa – Kębłów w m. Padew Narodowa; przebudowie drogi powiatowej Nr 1 149R relacji Gliny Małe – Sadkowa Góra w m. Gliny Małe, oraz na budowie kładki dla pieszych w sąsiedztwie mostu przez rzekę Breń Stary w ciągu drogi powiatowej Nr 1 151R relacji Górki -Czermin Rzędzianowice w m. Czermin i Łysaków.

 

Kolejne chodniki

Powiat Mielecki przygotowuje się także na ogłoszenie przetargu na budowę chodników na terenie gm. Padew Narodowa w miejscowości Zarównie i Zachwiejów. W trakcie realizacji są chodniki w gm. Czermin, Wadowice Górne i Mielec oraz wykonanie parkingu koło Szkoły w miejscowości Czajkowa gm. Tuszów Narodowy.

Natomiast po odbiorze są nowo wybudowane chodniki na terenie gm. Tuszów Narodowy, Radomyśl Wielki i Gawłuszowice. Jednocześnie trwają prace remontowe przy istniejących chodnikach na terenie powiatu mieleckiego, jak i trwają przygotowania do wykonania nawierzchni bitumicznej i dojazdów do mostu w m. Dębiaki. Konstrukcja mostu oraz umocnienie brzegów rzeki w obrębie mostu jest zakończona.

 

COJ i ZST

W trakcie przygotowania i umeblowania są pomieszczenia dla Centrum Obsługi Jednostek, która to jednostka będzie miała siedzibę w budynku Starostwa przy ul. Wyspiańskiego. Rozpoczęto także remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu, który obejmuje m.in. odświeżenie ścian, wymianę instalacji oświetlenia na energooszczędną.

 

unnamed

 

Slider

Zobacz też...

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zaloguj

Nie masz konta?Zarejestruj się tutaj
X

Rejestracja