W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
fratelli
EsteticDent Dentysta Mielec
Image default
Przestępstwa, skandale, afery

Starostwo powiatowe w obronie jakości mieleckiego powietrza

Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła złożył wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wstrzymanie użytkowania instalacji przez firmę Kronospan. Również Zarząd Powiatu Mieleckiego stanął w obronie jakości mieleckiego powietrza, wystosowując pisma do premiera i ministra środowiska.

Na terenie miasta Mielca w ostatnim czasie w powietrzu odnotowano wielokrotne przekroczenia dopuszczalnych stężeń pyłów PM2,5 oraz PM10. Z przygotowanych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zestawień wynika, że w Mielcu poziom pyłu PM10 niebezpiecznie zbliża się do granicy średniorocznego dopuszczalnego poziomu, przekracza natomiast średnioroczny poziom dopuszczalny obowiązujący dla pyłu PM2,5 oraz średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu w pyle PM10.

Mieszkańcy miasta i powiatu mieleckiego przyczyn zanieczyszczonego powietrza upatrują w działalności przedsiębiorstw ulokowanych na mieleckiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, a w szczególności – w działalności firmy Kronospan. W przekonaniu o negatywnym wpływie przedsiębiorstwa na środowisko utwierdził lokalną społeczność komunikat WIOŚ z dnia 9 marca br., w którym po raz pierwszy wykazano przekroczenia norm wyszczególnionych w pozwoleniu zintegrowanym.
– W związku z naruszeniem warunków pozwolenia zintegrowanego przez firmę Kronospan, zwróciłem się do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z prośbą o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie wstrzymania użytkowania instalacji firmy Kronospan – mówi starosta Zbigniew Tymuła. Jak podkreśla, nie są to jednak jedyne działania podjęte przez władze Powiatu Mieleckiego.

Zarząd Powiatu Mieleckiego wystosował pismo do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, w którym poprosił go o wsparcie mieszkańców powiatu w trudnej walce o jakość powietrza, a także wnioskował o zobowiązanie przedsiębiorstw emitujących znaczne pyły do prowadzenia ciągłego monitoringu emisji spalin, w tym o przychylenie się ministerstwa do zaleceń kierowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego dotyczących ustanowienia ciągłego monitoringu emisji spalin w firmie Kronospan. „W konkluzjach BAT zaleca się, aby pomiary okresowe dla pyłu i formaldehydu odbywały się co najmniej raz na sześć miesięcy.

Mając na uwagę wpływ, jaki na środowisko naturalne wywołuje działalność przedsiębiorstw produkujących płyty drewnopodobne, wydaje się, że stosowanie minimalnych wymagań określonych w konkluzjach BAT są zdecydowanie za niskie. Z uwagi na ważny interes społeczny, wydaje się, że byłoby zasadne ustalenie w przepisach prawa krajowego wyższych wymogów w zakresie monitorowania emisji pyłów do powietrza.” – czytamy w piśmie adresowanym do ministra Kowalczyka.
Kolejną z interwencji Zarząd Powiatu podjął u Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. – Mając na uwadze zarówno niepokój mieszkańców związany z działalnością firmy Kronospan, jak również emisję przemysłową pochodzącą z innych zakładów oraz zanieczyszczenia powstałe w wyniku spalania węgla w domowych kotłach grzewczych, zwróciliśmy się do premiera Mateusza Morawieckiego o włączenie Mielca i powiatu mieleckiego w rządowy program gospodarki niskoemisyjnej „SMOG STOP” – przekazuje starosta Zbigniew Tymuła.

I dodaje: – W pełni podzielamy troskę mieszkańców powiatu mieleckiego o jakość powietrza, którym oddychamy każdego dnia. Głęboko wierzymy, że podjęte działania przyniosą wymierne skutki i pozwolą zmniejszyć poziom zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery z różnych źródeł. O postępach spraw będziemy informować na bieżąco.

pismo Minister Środowiska

pismo Prezes Rady Ministrów

pismo WIOŚ

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Trafili za kraty za posiadanie środków odurzających

Wiadomości Mielec

Nietrzeźwi rowerzyści ukarani wysokimi mandatami

Wiadomości Mielec

Mieszkaniec gminy Padew Narodowa trafił do aresztu za przemoc rodzinną

Wiadomości Mielec

1 Komentarz

Piotrek 18 grudnia 2018 (wtorek) at 22:58

I bardzo dobrze, ze cos z tym za często robić. Wcale się nie dziwię, że mieszkańcy są zaniepokojeni. Potem sie dziwimy wszyscy skąd tyle nowotworów,. I to jakichś dziwnych, tyle alergii i ludzi chorych na astmę? Współczuje mieszkańcom, że maja takiego truciciela.

Odpowiedz

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa