W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Straż Miejska prowadzi kontrole w obiektach handlowych oraz w autobusach MKS

Od dzisiaj kontrole przeprowadzane będą także w obiektach handlowych. Osoby niezakrywające nosa i ust będą pouczane.

Przypominamy, że Straż Miejska w Mielcu prowadzi kontrole dotyczące przestrzegania noszenia maseczek w autobusach MKS.

Nakaz zakrywania nosa i ust wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Na podstawie § 19 ust. 1 Rozporządzenia, który stanowi, że „Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, (…) ust i nosa (…)”.

Obowiązek zakrywania ust i nosa powinien być realizowany, włączając w to obiekty handlowe lub usługowe, placówki handlowe lub usługowe i targowiskach (straganach) – § 19 ust. 1 pkt 2 lit d Rozporządzenia.

Zobacz też...