15 września 2019 (niedziela) - 8:38
Straż Miejska przyglądnie się poletkom ekologicznym
Straż Miejska przyglądnie się poletkom ekologicznym
Straż Miejska przyglądnie się poletkom ekologicznym
Przestępstwa, skandale, i afery

Straż Miejska przyglądnie się poletkom ekologicznym

Kolejne akty wandalizmu na terenie naszego miasta. W ostatnich dniach doszło do dwóch podpaleń poletek ekologicznych. Ostatnie z nich miało miejsce przy ul. Wspólnej w Mielcu.

Kilka dni wcześniej strażnicy miejscy musieli interweniować w sprawie nielegalnego składowania niebezpiecznych odpadów, które także znalazły się w poletku.

Straż Miejska w Mielcu rozpoczęła kontrole przestrzegania przez mieszkańców regulaminu segregacji i oddawania odpadów komunalnych.  I w tym wypadku, bardzo pomocny w  kontrolach okazał się monitoring.

  – Kilka dni temu dzięki monitoringowi udało się zidentyfikować osobę, która przywiozła do poletka przy ulicy Konfederackiej odpady budowlane i niebezpieczne. Takie odpady powinny trafić do jednego z dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, jakie mieszkańcy Mielca mają do dyspozycji na terenie miasta – powiedział Arkadiusz Misiak, komendant Straży Miejskiej w Mielcu. Jeden z PSZOKów funkcjonuje na terenie starego wysypiska śmieci przy ulicy Wolności, a drugi przy ulicy Targowej. Można tam bezpłatnie zostawić zarówno odpady zbierane na poletkach ekologicznych (np. plastik, papier, szkło), jak również odpady, których regulamin funkcjonowania poletek nie przewiduje (np. wielkogabarytowe, budowlane i niebezpieczne)

O tym, że kontrole poletek ekologicznych są potrzebne, świadczą nie tylko przypadki podpaleń pojemników, o których niedawno informowaliśmy, ale także przypadki zamieniania tych miejsc w dzikie wysypiska śmieci. Kolejne takie zdarzenie odnotowano na poletku ekologicznym przy ulicy Narutowicza (na zdjęciu).     

Przypominamy, że osoby lekceważące regulamin funkcjonowania poletek ekologicznych lub dopuszczające się aktów wandalizmu muszą się liczyć z konsekwencjami karnymi swojego postępowania.

Straż Miejska przyglądnie się poletkom ekologicznym
Straż Miejska przyglądnie się poletkom ekologicznym
Straż Miejska przyglądnie się poletkom ekologicznym

     

Straż Miejska przyglądnie się poletkom ekologicznym
Straż Miejska przyglądnie się poletkom ekologicznym
Straż Miejska przyglądnie się poletkom ekologicznym

Zobacz też...

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości