W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Przestępstwa, skandale, afery

Stworzymy wspólny front w walce o czyste powietrze – powiedział Prezydent Wiśniewski.

Poprawa jakości powietrza w Mielcu to jeden z priorytetów mieleckiego samorządu. Ostatnie tygodnie przyniosły szereg działań, zarówno bieżących jak i długofalowych, które mają przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego w naszym mieście, a w szczególności do ograniczenia przemysłowych zanieczyszczeń powietrza. 

W bieżącym tygodniu dojdzie do reaktywacji Zespołu Roboczego do Spraw Czystego Powietrza. -Jeszcze w styczniu wystosowaliśmy pisma do WIOŚ w Rzeszowie, do Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz do Starosty Powiatu Mieleckiego w sprawie kontynuacji pracy oraz wskazania osób  do pracy w tym zespole. Zaproszenie skierowałem także do strony społecznej, która w nowym Zespole Roboczym także będzie miała swoich reprezentantów. Zdajemy sobie sprawę jaki wpływ na zdrowie i życie mielczan ma jakość powietrza i dlatego mam nadzieję, że stworzymy wspólny front w walce o czyste powietrze dla naszych mieszkańców – powiedział Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski.

Jedną z jego pierwszych decyzji po objęciu funkcji prezydenta był zakup tablic informacyjnych (ekrany LED) w ramach instalacji publicznego systemu informowania mieszkańców o stanie powietrza, działającego w oparciu o wskazania czujników Airly. Ekrany zostały zainstalowane na budynku Domu Kultury SCK i na budynku kamienicy nr 13 przy ulicy Mickiewicza. Wskazania czujników Airly, których sieć obejmuje różne rejony miasta dotyczą zarówno zanieczyszczeń przemysłowych, jak również zanieczyszczeń związanych z tzw. niską emisją.

Trzeba pamiętać o tym, że zakres kompetencji Prezydenta Miasta wynikający z przepisów ustawy – Prawo Ochrony Środowiska jest mocno ograniczony w porównaniu chociażby do kompetencji i posiadanych instrumentów reglamentacyjnych, jakimi dysponuje starosta powiatowy i marszałek województwa (między innymi wydawanie oraz cofanie, wygaszanie i ograniczanie pozwoleń na korzystanie ze środowiska).

Z kolei kontrole podmiotów korzystających ze środowiska realizuje Podkarpacki Inspektor Ochrony Środowiska, który w trakcie kontroli może wydać decyzje o wstrzymaniu działalności powodującej naruszenie wymagań ochrony środowiska.

Od niedawna wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska uzyskały o wiele szersze uprawnienia do wykonywania kontroli m.in. mają prawo do wstępu przez całą dobę na teren nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a także przeprowadzania niezbędnych pomiarów lub badań, w tym pobierania próbek lub wykonywania innych czynności kontrolnych – także z użyciem bezzałogowych statków powietrznych.

Licząc na wykorzystanie tych szerszych możliwości Urząd Miejski w Mielcu w dniu 7 stycznia skierował do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wniosek o przeprowadzenie kontroli trzech firm znajdujących się na terenie mieleckiej strefy ekonomicznej, których działalność, w ocenie mieszkańców, może znacząco wpływać na stan powietrza atmosferycznego.

W dniu 8 stycznia wystosowano do podkarpackiego WIOŚ pismo w sprawie wskazania ilości dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego 24 godzinnego dla pyłu zawieszonego PM 10 w roku 2018 dla stacjach pomiarowych zlokalizowanych w Mielcu.

W dniu 9 stycznia w celu omówienia możliwych obszarów działania WIOŚ na terenie Gminy Miejskiej Mielec doszło do spotkania Prezydenta Mielca Jacka Wiśniewskiego z  Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie Krystyną Sołek. Poruszona została tematyka stworzenia delegatury WIOŚ w Mielcu oraz możliwości zintensyfikowania przez WIOŚ kontroli podmiotów gospodarczych z terenu miasta, głównie z SSE Euro-Park Mielec.

W dniu 13 stycznia br. wystąpiono do Marszałka Województwa Podkarpackiego
z prośbą, aby w ramach reglamentacji dla podmiotów korzystających ze środowiska,
w odniesieniu do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nakładać obowiązek prowadzenia dodatkowych pomiarów, a także nakładać na podmiot na obszarze na którym istnieje przekroczenie dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, obowiązku prowadzenia pomiarów poziomów tych substancji w powietrzu.

Wystąpiono również do WIOŚ z prośbą o zintensyfikowanie działań w ramach posiadanych kompetencji i przeprowadzenie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska, których działalność może powodować zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. W odpowiedzi uzyskano informację, iż wnioskowane kontrole są ujęte w planie na 2019.

-Efekty tych kontroli będziemy na bieżąco monitorować, informując o tym naszych mieszkańców – zaznaczył Prezydent Mielca Jacek Wiśniewski.

Edward Tabor

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Wpadł z narkotykami podczas kontroli w Ostrowach Tuszowskich

Wiadomości Mielec

Policjanci schwytali dwa agresywne psy

Wiadomości Mielec

Fotopułapka złapała małego brunatnego niedźwiedzia

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa