W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Stypendia sportowe dla zawodników

Starosta Powiatu Mieleckiego zaprasza organizacje sportowe do składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym w roku 2021. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej jest obowiązkiem powiatu. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (art. 31 ust. 1 i ust. 3 ustawy o sporcie). Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy.

Kwestie określenia szczegółowych zasad oraz trybu przyznawania okresowych stypendiów sportowych reguluje uchwała Nr XVI/128/2012 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 11 kwietnia 2012r., zawierająca Regulamin przyznawania okresowych stypendiów sportowych dla zawodników Powiatu Mieleckiego. Zarząd Powiatu Mieleckiego, biorąc pod uwagę osiągnięty wynik sportowy, znaczenie danej dyscypliny sportu dla wzrostu poziomu usportowienia dzieci i młodzieży i poziomu zdrowotności oraz promocję Powiatu Mieleckiego, może przyznać stypendium sportowe w kwocie do 800 zł miesięcznie dla zawodników posiadających osiągnięcia w odpowiedniej kategorii wiekowej. Okresowe stypendia sportowe Powiatu Mieleckiego dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym przyznawane są z środków zabezpieczanych w budżecie Powiatu Mieleckiego.

Stypendia sportowe stanowią bezzwrotną pomoc finansową zawodnikom w okresie przygotowań do zawodów sportowych. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o stypendia sportowe są kluby i organizacje sportowe z terenu powiatu mieleckiego, prowadzące działalność statutową w zakresie kultury fizycznej i sportu. Termin składania wniosków – do 1 czerwca 2021 r.

Wymagane dokumenty i szczegóły – kliknij TUTAJ

InformacjI w sprawie stypendiów sportowych udziela także Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6 pok. 206, tel. (17) 78 00 417, e-mail: [email protected]

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa