W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Galerie Imprezy masowe i koncerty Informacje

Święto Plonów w gminie Tuszów Narodowy [FOTO]


18 sierpnia odbyły się Dożynki Gminy Tuszów Narodowy. Gospodarzem tegorocznego święta plonów była wieś Borki Nizińskie. Uroczystości rozpoczęły się koncelebrowaną Mszą Świętą o godzinie 14:00, której przewodniczył ks. Ryszard Wilk – miejscowy proboszcz i ks. Stanisław Rząd –proboszcz parafii Jaślany.

Ponadto przybyli księża: ks. Krzysztof Sudoł – proboszcz parafii Sarnów, ks. Wiesław Konior – proboszcz parafii Tuszów Narodowy, ks. Jan Tomczyk – proboszcz parafii Trześń wraz z ks. seniorem Wojciechem Chochołem. Po Mszy Świętej uczestnicy uroczystości przeszli na plac usytuowany na tle malowniczego lasu. Tam sołtys Borków Nizińskich Jan Hajduk wraz z dyrektor GOK Mariolą Pelic powitali przybyłych gości.

Wśród nich byli m.in.: poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, z-ca komendanta wojewódzkiego PSP brygadier Andrzej Marczenia, komendant PSP w Mielcu Łukasz Kapinos, komendant powiatowy policji Jacek Juwa, radny wojewódzki Jan Tarapata, starosta powiatu mieleckiego Stanisław Lonczak, radni powiatu, radni gminy, na czele z przewodniczącym Waldemarem Maziarzem, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatowych i gminnych, prezesi licznych stowarzyszeń, przedsiębiorcy, rolnicy.
Oficjalnego otwarciu dożynek dokonał wójt gminy Andrzej Głaz. W swoim wystąpieniu nawiązał do trudów pracy rolnika i ukazał sytuację gospodarczą gminy. Po wystąpieniach gości wójt przyjął od gospodarzy chleb, który został podzielony i rozdany uczestnikom.
Następnie przedstawiciele poszczególnych wiosek zaprezentowali wykonane przez siebie wieńce dożynkowe i ośpiewali je specjalnie na tę okazję ułożonymi przyśpiewkami. Grupy wieńcowe wręczały ręcznie uwite wianki wybranym przez siebie gościom. Gospodarze sołectwa Borki Nizińskie swój wieniec przekazali wójtowi gminy w dowód wdzięczności za jego pracę i dobre gospodarowanie.
Podczas dożynek koła gospodyń i stowarzyszenia: Leśne Echo z Czajkowej, Klub Dobrej Współpracy z Grochowego I, Stowarzyszenie Kobiet z Borków Nizińskich, Koło Gospodyń Jaślany, Tuszowska Ścieżka eksponowały swoje tradycyjne wyroby, zachęcając uczestników imprezy do ich kosztowania. Po zakończonych obrzędach dożynkowych zebrani wysłuchali koncertu kapeli Grochowiacy. Piękna pogoda i świetnie przygotowane zaplecze logistyczne przyciągnęły tłum uczestników, którzy bawili się do późnych godzin nocnych. Wszyscy podziwiali gospodarzy za świetnie przygotowaną imprezę i panującą na niej atmosferę, gdzie każdy czuł się zauważony i mile przyjęty.
Nad koordynacją sprawnego przebiegu dożynek czuwała dyrektor Wiejskiego Dom Kultury w Grochowem wspierana przez sołtysa sołectwa Borki Nizińskie wraz z radą sołecką. Dziękując za kultywowanie polskich tradycji dożynkowych, wójt gminy wraz z przewodniczącym Rady Gminy wręczył na ręce sołtysów dla wszystkich grup wieńcowych pamiątkowe dyplomy i równorzędne nagrody finansowe.
Fragment wystąpienia wójta gminy Tuszów Narodowy:
Drodzy rolnicy w dniu dożynek, waszego święta, składam Wam szczególne słowa podziękowań za Waszą pracę, trud, poświecenie i przywiązanie do ziemi ojczystej. Przyniesione przez poszczególne sołectwa przepiękne wieńce, są symbolem tej pracy. Wasza praca daje żywność, oby jej nigdy nikomu nie zabrakło.
Dzisiaj, jak to wpisało się już w naszą tradycję, nawiązując do pracy rolników należy wspomnieć o pracy samorządowców. Jej głównym celem jest realizowanie programu uwzgledniającego wszechstronny rozwój gminy i podnoszenie jakości życia mieszkańców. Inwestycje w infrastrukturę techniczną i społeczną, troska o szkolnictwo, najmłodszych i seniorów, a także wychowywanie w duchu wartości i pielęgnowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego.

Chociażby od 2017 r. funkcjonuje niepubliczny żłobek w budynku szkoły w Grochowem I, który przy wsparciu naszego samorządu w 2019 roku zwiększył liczbę miejsc dla dzieci do 32. Na terenie gminy funkcjonuje 3 przedszkola samorządowe, a przy każdej szkole znajduje się boisko sportowe typu Orlik. Również tu, w Borkach Nizińskich, takie boisko wykonaliśmy w bieżącym roku. Ponadto powstały nowe place zabaw w ramach Otwartych Stref Aktywności Zawodowej, na kolejne pozyskujemy środki z ministerstwa sportu. Budynki użyteczności publicznej w tym wszystkie szkoły zostały objęte programem termomodernizacji.

W trosce o seniorów z dofinansowania RPO otwarty został Dzienny Dom Pomocy w Dębiakach dla 25 seniorów, po remoncie budynku i zagospodarowaniu działki. Dla 55 osób świadczone są usługi opiekuńcze i pomoc w domach. W 2018 roku wykonaliśmy blisko 6 km nawierzchni dróg asfaltowych i 1,2 km chodników, nowe odcinki oświetlenia ulicznego. W tym roku będzie podobnie. Jednostki OSP zostały doposażone w nowy sprzęt, a Jaślany i wkrótce Grochowe II w nowy samochód średni. Wybudowano kolejne odcinki kanalizacji w Tuszowie Narodowym i Tuszowie Małym oraz przepompownie ścieków.
Ogólnie można powiedzieć, że w latach 2014-2018 zrealizowano ponad 50 różnych inwestycji, których wartość przekroczyła 30 mln złotych, w tym w 2018 roku 30 na wartość ponad 8 mln. zł. W przeliczeniu na 1 mieszkańca na inwestycje w 2018 roku była wydana kwota ponad 1000 zł.
Inwestycje realizowano przy minimalnym zadłużeniu gminy, które na koniec 2018 roku wynosiło
3 065 000,- zł co stanowi 8,1 % dochodów budżetowych. Taki wynik świadczy o dobrej kondycji finansowej naszej gminy, dając szanse na jej dalszy rozwój i realizacje nowych inwestycji.
Staramy się tak gospodarować środkami publicznymi, aby uwzględnić trudną sytuację materialną wielu rodzin z naszej gminy. Dlatego od czterech lat nie zwiększamy podatków. Kolejne wioski w gminie są objęte budową sieci światłowodu, na który mieszkańcy, szczególnie ludzie młodzi z utęsknieniem czekali.
Działamy w sposób przemyślany, skupiając się na maksymalnym czerpaniu środków ze źródeł zewnętrznych, co skutkuje wdrażaniem kolejnych projektów i inicjatyw. Działaniom towarzyszy kontekst proekologiczny, dużą wagę przywiązujemy do edukowania, wychowywania w duchu wartości i harmonijnego rozwoju. Staramy się wykorzystywać w naszej strategii istniejący potencjał, atrakcyjność gminy poprzez położenie i walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz dziedzictwo kulturowo- historyczne.
O atrakcyjności naszej gminy świadczy fakt, że wzrasta liczba mieszkańców, na co istotny wpływ ma napływ nowych rodzin kupujących u nas działki budowlane. Na terenach gminnych przy obwodnicy w Tuszowie Narodowym rozpoczynają działalność pierwsze nowe zakłady przemysłowe, co jest szansą rozwoju naszej gminy i było priorytetem programu przyjętego przez wójta gminy w 2010 roku, który jest sukcesywnie realizowany.
Do realizacji w/w zadań przyczyniło się wiele osób, którzy swoją praca, życzliwością, dobrym słowem i przykładem wspierają rozwój naszej gminy. W szczególności to parlamentarzyści: europoseł Tomasza Poręba, posłowie Krystyna Wróblewska, Józefa Hrynkiewicz, Rafał Weber, Zbigniew Chmielowiec, senator Zdzisław Pupa, wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, marszałek województwa Władysław Ortyl, samorządowcy szczebla powiatowego, gminnego, pracownicy urzędu, lokalni liderzy i działacze. W tym miejscu serdecznie im dziękuję.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa