22 września 2019 (niedziela) - 11:10
Szansa dla OSP
Szansa dla OSP
Szansa dla OSP
Informacje

Szansa dla OSP

Jak informuje Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak, na podstawie danych uzyskanych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Ochotnicze Straże Pożarne mogą składać wnioski o dofinansowanie na zwiększenie potencjału technicznego.

Zakup nowego sprzętu i wyposażenia ma umożliwić ubiegającym się o dofinansowanie OSP skuteczne prowadzenie działań na wypadek klęsk żywiołowych oraz awarii. Maksymalna wysokości dofinasowania zakupu wynosi 90% kosztów, ale nie więcej niż 20 tysięcy PLN. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Wnioski można pobrać ze strony WFOŚiGW w Rzeszowie (link: https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/aktualnoci-mainmenu-110/847-zmiana-szczegolowych-zasad-dofinansowania-niektorych-zadan-z-zakresu-ochrony-srodowiska-w-formie-dotacji-przez-wfosigw-w-rzeszowie).

Wersję papierową wniosku można składać w sekretariacie WFOŚiGW w Rzeszowie, ulica Zygmuntowska 9.

Szansa dla OSP
Szansa dla OSP
Szansa dla OSP
Szansa dla OSP

Zobacz też...

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości