W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu w okresie od 01.09.2021r. do 30.09.2022r. będzie realizowało projekt pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Konkurs nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-035/19.

W projekcie mogą wziąć udział rodziny zastępczej oraz dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej zamieszkałe na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec tj. Gminy Miejskiej Mielec, Gminy Wiejskiej Mielec, Gminy Przecław lub Gminy Tuszów Narodowy.

W ramach w/w projektu rodziny zastępcze mogą wziąć udział w Racjonalnej Terapii Zachowania oraz w Superwizji indywidualnej lub grupowej. Dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej mogą skorzystać z terapii pedagogicznej z elementami integracji sensorycznej oraz z socjoterapii. Zarówno dla rodziców zastępczych jak i dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej zostaną zorganizowane warsztaty szkoleniowe na temat współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży.

Wszystkie podejmowane działania będą miały na celu poprawę funkcjonowania i jakości życia dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz wsparcie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec. Udzielone wsparcie przyczyni się do rozwiązania lub złagodzenia problemów i trudności uczestników projektu i będzie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, pok. 12, 13, 22 oraz pod numerami telefonu: 17 78 00 474, 17 78 00 491, kom.: 737 161 019.

Informacja nadesłana / PCPR

ddddd.png
e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Makbet według rudzian

Wiadomości Mielec

Uczniowie na spływie kajakowym Wisłoką [FOTO]

Wiadomości Mielec

Sport w Mielcu – oczami dziecka [FOTO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa