20 sierpnia 2019 (wtorek) - 16:48
Szkoła w Padwi Narodowej pięknieje i jest coraz bardziej oszczędna
Szkoła w Padwi Narodowej pięknieje i jest coraz bardziej oszczędna
Szkoła w Padwi Narodowej pięknieje i jest coraz bardziej oszczędna
Informacje

Szkoła w Padwi Narodowej pięknieje i jest coraz bardziej oszczędna

W dniu 24.03.2017r. obiekty szkolne, na których prowadzone są prace termomodernizacyjne odwiedził Wójt naszej Gminy Pan Robert Pluta oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Janusz Bik.

Wspólnie z Panem Waldemarem Szyszką – Dyrektorem Zespołu Szkół dokonali przeglądu prowadzonych prac. Spotkanie było również okazją do podzielenia się spostrzeżeniami z realizowanej inwestycji.

Wszyscy obecni zwrócili uwagę nie tylko na walory estetyczne budynków szkolnych, które z dnia na dzień są piękniejsze, ale także na aspekt ekonomiczny przedsięwzięcia, którego głównym celem jest wygenerowanie oszczędności w zapotrzebowaniu obiektów na energie cieplną.

Realizacja przedmiotowej inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu przez Gminę Padew Narodowa środków z Unii Europejskiej, a dokładnie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

 

Szkoła w Padwi Narodowej pięknieje i jest coraz bardziej oszczędna

 

Szkoła w Padwi Narodowej pięknieje i jest coraz bardziej oszczędna
Szkoła w Padwi Narodowej pięknieje i jest coraz bardziej oszczędna
Szkoła w Padwi Narodowej pięknieje i jest coraz bardziej oszczędna

Zobacz też...

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości