W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Galerie

Szkolenie w zakresie kontroli palenisk przydomowych kotłowni [FOTO]

Urząd Miejski w Mielcu był organizatorem szkolenia, którego tematem było przybliżenie aspektów prawnych oraz zapoznanie pracowników straży miejskich i gminnych z metodami poboru próbek odpadów paleniskowych w ramach prowadzenia czynności kontrolnych.

W szkoleniu obok pracowników Straży Miejskiej w Mielcu wzięli udział także pracownicy Straży Miejskiej i Gminnej z Dębicy i z Nowej Dęby oraz pracownicy Gminy Miejskiej w Mielcu oraz gmin ościennych – z Tuszowa Narodowego, Radomyśla Wielkiego, Przecławia, Wadowic Górnych, Gawłuszowic i z Padwi Narodowej.

Jak wiadomo na złą jakość powietrza duży wpływ ma tzw. niska emisja czyli wprowadzanie do powietrza zanieczyszczeń pochodzących m.in. z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych.

Stosowanie kiepskich nieefektywnych kotłów połączone z niską jakością tańszych rodzajów węgla doprowadziło do sytuacji, w której w większości polskich miast mamy do czynienia z problemem ogromnego zanieczyszczenia powietrza objawiającego się szczególnie w sezonie grzewczym.

Lawinowo rosną w tym czasie wskaźniki zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 10 i PM 2,5. Na problem niskiej emisji składa się także spalanie w przydomowych kotłowniach odpadów komunalnych i innych odpadów, które zamiast do recyklingu trafiają do pieca. Niska emisja stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

Problem wpływu niskiej emisji na stan powietrza dotyczy także naszego miasta. Straż Miejska w Mielcu od trzech lat prowadzi wzmożone kontrole dotyczące ewentualnego spalania zabronionych odpadów komunalnych w przydomowych kotłowniach. Uprawnienia do kontrolowania posesji, gdzie może dochodzić do nieprawidłowości mieleckim strażnikom miejskim nadał Prezydent Miasta Mielca Daniel Kozdęba.

Podstawą prawną do wydania takiego zarządzenia jest art. 379 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska mówiący o tym, że „marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz czy prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów”.

Szkolenie które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Mielcu przeprowadzili przedstawiciele Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o. o. z Jastrzębia Zdroju – dr inż. Aleksandra Burczyk (dyrektor ds. technicznych) i Wojciech Szulik (kierownik sekcji wdrożeń i rozwoju).

Kontrolujący wykonujący niezapowiedzianą kontrolę jest uprawniony do wizji lokalnej,
w czasie której dokonuje oględzin kotłowni i miejsca składowania opału oraz jego asortymentu. Jest także uprawniony do żądania pisemnych bądź ustnych informacji dotyczących przedmiotu kontroli i okazania potrzebnych dokumentów. Może także pobrać z paleniska próbkę popiołu po spalonym materiale.

Wynik analizy laboratoryjnej jest niepodważalnym dowodem na stwierdzenie czy do spalenia został użyty niedozwolony materiał. Skorzystanie z licencjonowanego laboratorium pozwala uzyskać wynik badania próbek i ekspertyzę w ciągu kilku dni.

***

Przypomnijmy – prawo zabrania spalania w domowym palenisku:

plastikowych pojemników i butelek
opon i odpadów z gumy
przedmiotów z tworzyw sztucznych
lakierowanych i malowanych elementów drewnianych
skóry (naturalnej i sztucznej)
opakowań po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach
plastykowych toreb
papieru bielonego związkami chloru nadrukiem farb kolorowych
***

Straż Miejska w Mielcu pod hasłem „Nie daj się truć – reaguj” zachęca do tego, abyśmy nie pozostawali bierni i reagowali na wszelkie dostrzeżone nieprawidłowości dotyczące palenia zabronionymi odpadami w przydomowych kotłowniach. Informując o takim zdarzeniu na numer telefonu – 986, chronimy nie tylko siebie, ale także samego „truciciela”.

Edward Tabor

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Mielecki Laur Kultury – gala wręczeń nagród [FOTO]

Wiadomości Mielec

Dzieci zwiedzały komendę policji [FOTO, VIDEO]

Wiadomości Mielec

Szkolenie dla jakości badań laboratoryjnych w szpitalu [FOTO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa