W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Szkoły Podstawowe dofinansowane

Gmina Miejska Mielec pozyskała środki ze zwiększenia z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2020 z tytułu dofinansowania doposażenia sal do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji pomieszczeń, które nie pełniły dotychczas funkcji dydaktycznych, w kwocie 15 000 złotych.

Fundusze zostały przekazane do Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi na doposażenie tzw. białej sali wyciszeń, z której korzystają głównie dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ze zwiększenia subwencji oświatowej Gmina Miejska Mielec także pozyskała środki z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych w kwocie 71 306 zł. Zasoby finansowe zostały przekazane Szkole Podstawowej nr 3 – wnioskodawcy środków, z których będą doposażone pracownie: biologiczna, chemiczna, geograficzna oraz fizyczna.

W poprzednich latach dofinansowanie na powyższe pracownie otrzymały również: SP1, SP9 oraz SP11.