Adrian Krawiec

Trudny okres dorastania? Internet, sączący niebezpieczne przekazy do głów nastolatków? Brak poczucia bezpieczeństwa? Rodzice, zbyt zabiegani, by zapytać własne dziecko, co słychać? Problemy w szkole? A może przeciwnie. Chęć dobrej zabawy, przeżycia ryzyka, poczucia się dorosłym, zaimponowania kolegom? Wpływ grupy rówieśniczej, tym bardziej pociągającej, im odważniej kontestującej?

Powodów sięgania po alkohol, narkotyki czy dopalacze przez nastolatków, jest mnóstwo. Niezależnie jednak od motywu, jakim kieruje się młody człowiek rozważając „wziąć, czy nie wziąć?” ostateczną decyzję podejmie on sam. A dorośli powinni z wyprzedzeniem uświadomić mu skutki obu decyzji. Żeby nie miał wątpliwości, która się opłaci.


  


Slider

Slider
Slider
Slider