Adrian Ogiba

Trudny okres dorastania? Internet, sączący niebezpieczne przekazy do głów nastolatków? Brak poczucia bezpieczeństwa? Rodzice, zbyt zabiegani, by zapytać własne dziecko, co słychać? Problemy w szkole? A może przeciwnie. Chęć dobrej zabawy, przeżycia ryzyka, poczucia się dorosłym, zaimponowania kolegom? Wpływ grupy rówieśniczej, tym bardziej pociągającej, im odważniej kontestującej?

Powodów sięgania po alkohol, narkotyki czy dopalacze przez nastolatków, jest mnóstwo. Niezależnie jednak od motywu, jakim kieruje się młody człowiek rozważając „wziąć, czy nie wziąć?” ostateczną decyzję podejmie on sam. A dorośli powinni z wyprzedzeniem uświadomić mu skutki obu decyzji. Żeby nie miał wątpliwości, która się opłaci.


  

29 listopada, w wigilię świętego Andrzeja uczniowie Mieleckich Szkół Mistrzostwa Sportowego Piłkarskie Nadzieje postanowili wesprzeć potrzebujące dzieci. Szkoły już w tamtym roku zostały wpisane na listę członków Klubu Szkół UNICEF i z powodzeniem włączają się do akcji charytatywnych.

Tym razem wraz z dyrektor szkół Alicją Mrozik postanowili zorganizować kiermasz, z którego dochód przeznaczony został dla dzieci z Syrii zgodnie z tegorocznym hasłem projektu: SPRAW, ABY DZIECI Z SYRII PRZETRWAŁY ZIMĘ!


  


Slider

Slider
Slider
Slider