Slider

Agnieszka Marzec

Urząd Miejski w Mielcu wraz z Referatem Odpadów Komunalnych w ramach nowej kampanii edukacyjnej przeprowadził konkurs plastyczny, którego mottem przewodnim było hasło „Zamiast śmiecić – zapobiegaj”.

Jego celem była popularyzacja wiedzy na temat gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Mielca , a także propagowanie idei czystego środowiska i kształtowanie właściwych postaw związanych z ochroną środowiska wśród młodzieży gimnazjalnej. Konkurs polegał na stworzeniu plakatu na temat zapobiegania powstaniu odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych, szkołach, miejscach pracy itp.


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz
Slider

SliderSlider


Slider

Slider

Slider