„Akcja Burza”

Moje kontakty z Żołnierzem Wyklętym Rusinem ps. „Olek”

Tytułowy temat jest kontynuacją poprzedniego tematu z 1 marca dotyczący Żołnierza Wyklętego. Cytowałem w nim temat Ewy Kurek, w którym opisała wyzwoleńczą działalność „Olka” przed transformacją ustrojową 1989, natomiast poniżej zajmę się tym co działo się później i trwa do obecnej chwili.


  


Slider

Slider
Slider
Slider