Slider

Aktorzy Młodzieżowego Teatru Amatorskiego

Spektakl poetycki „Ziemia na lewo” Michała Staśkiewicza oparty jest na tekstach polskich futurystów: Anatola Sterna i Bruno Jasieńskiego. Jest to artystyczno-krytyczne spojrzenie na zmiany moralno-obyczajowe pierwszej połowy XX wieku, szczególnie mocno widoczne w codzienności dużych aglomeracji miejskich.

Ówczesne, trudne problemy egzystencjalne, mocno ukazane przez poetów, można śmiało odnieść do specyfiki dzisiejszych miast początku XXI wieku.

Aktorzy Młodzieżowego Teatru Amatorskiego, Grupa „Scene” z Tarnobrzeskiego Domu Kultury, w prezentowanym przedstawieniu, pragną szanownym widzom zwrócić uwagę na pozytywne i negatywne cechy społeczno-obyczajowe, które są kreowane przez formalnie i nieformalne grupy społeczne miejskich aglomeracji.


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz
Slider

SliderSlider


Slider

Slider

Slider