Slider

Aleksander Rusin „Rusal”

72 rocznica Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 1944 r. w zachodniej części Warszawy okupowanej przez Niemcy wybuchło potężne powstanie zbrojne. To było polskie powstanie przeciwko totalitaryzmowi.

Rodziło się ono przez wiele okupacyjnych miesięcy, a zostało rozpoczęte wówczas, kiedy wschodnią część stolicy już zajmowała sowiecka Armia Czerwona, właściwie już nasz sojusznik militarnie współpracujący z koalicją sił Zachodu przeciwko wyniszczającemu świat faszyzmowi.

 


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz
Slider

SliderSlider


Slider

Slider

Slider