Slider

Aleksander Zawadzki

Niewielka uliczka na Osiedlu Kościuszki w Radomyślu Wielkim ma nowego patrona. Komunistę Aleksandra Zawadzkiego zastąpił Tadeusz Zawadzki, żołnierz Armii Krajowej.

Zmiana podyktowana została chęcią dostosowania się do ustawy z 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Aleksander Zawadzki to bowiem polski działacz komunistyczny. Był m.in. przewodniczącym Rady Państwa PRL (1952–64), sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR (1948–54), członkiem KC i Biura Politycznego KC PZPR (1948–64).


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz
Slider

SliderSlider


Slider

Slider

Slider