Aleksandra Piguła r

Prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. prof. Władysława Szafera w Mielcu Janusz Chojecki oraz prezes Zarządu Mieleckiej Grupy Literackiej „SŁOWO” TMZM Aleksandra Piguła reprezentowali Towarzystwo i Ziemię Mielecką na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Podkarpacie Literackie na Przestrzeni Wieków”, która odbyła się w dniach 24-26 kwietnia 2018 roku w Rzeszowie i Przemyślu.

Organizatorami konferencji byli: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia UR, Zakład Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, a zaproszenie na konferencję przyjęli profesorowie i inni utytułowani naukowo przedstawiciele nauki niemal wszystkich uniwersytetów w kraju.


  


Slider

Slider
Slider
Slider