Slider

Alfriston

W pracy nauczycielskiej dużą rolę odgrywa zdobywanie nowych doświadczeń oraz szukanie dróg i inspiracji do pracy z młodymi ludźmi.

Z tego powodu tak cenny i wartościowy dla grupy 15 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 6 okazał się wyjazd do Wielkiej Brytanii w ramach projektu „Misja i powołanie nauczyciela – rozwijanie siebie poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego” Mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz
Slider
Slider
Slider