Slider

Andrzej Krempa

Każdego roku wspominamy Westerplatte, gdzie bohatersko broniło się 200 żołnierzy, Monte Casino (45 tyś.), Powstanie Warszawskie (50 tyś.), Arnhem (2,2 tyś.), Tobruk. W bitwie budziszyńskiej która rozegrała się w kwietniu 1945 roku wzięło udział 90 tyś. żołnierzy 2 armii WP. Licząc od momentu klęski państwa polskiego we wrześniu 1939 roku zajmuje drugie miejsce po Powstaniu Warszawskim pod względem liczby polskich ofiar. O tej ostatniej wielkiej bitwie pancernej II wojny światowej w której wzięło udział wielu żołnierzy z regionu mieleckiego pamięta jednak niewielu.


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz
Slider

SliderSlider


Slider

Slider

Slider