W Cieniu Jupiterów Mielec

Andrzej Marczenia

Informacje

Olbrzymia dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości dla Gminy Padew Narodowa

Redaktor naczelny
W dniu 20 września 2018 r. w Warszawie Wójt Gminy Pan Robert Pluta podpisał umowę z Wiceministrem Sprawiedliwości Panem Marcinem Warchołem na realizację zadań z Funduszu Sprawiedliwości. W ramach tej...
W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości