Slider

Andrzej Marczenia

Starszy kapitan Łukasz Kapinos przejął obowiązki komendanta powiatowego PSP w Mielcu. Zastąpił on bryg. Marka Matubowskiego, który po 33 latach służby pożarniczej odszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu informuje, że z dniem 20 marca 2017 r. podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie powierzył pełnienie obowiązków zastępcy komendanta powiatowego PSP w Mielcu – st.kpt. Łukaszowi Kapinosowi, dotychczasowemu dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Mielcu.


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz
Slider

SliderSlider


Slider

Slider

Slider